Časopis Odkaz sv. Cyrila a Metoda

Mesačník Pravoslávnej cirkvi na Slovensku
ISSN 0139-9012

S požehnaním Jeho Blaženosti Rastislava,
arcibiskupa prešovského,
metropolitu českých krajín a Slovenska

Vydáva:Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi na Slovensku
Adresa redakcie: Bayerova 8, 080 01 Prešov

Zodpovedný redaktor: Prot. Vasyľ Kuzmyk
Jazyková úprava: Prot. Peter Kormaník
Vychádza 12-krát do roka.

Tlač: Tlačiareň svidnícka, spol. s r. o., čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník
Ročný príspevok 9,- € + poštovné 9,- €
Polročný príspevok 4,50 – € + poštovné 4,50 – €
Účet: IBAN: SK810900 0000 0000 96292967
BIC: GIBASKBX

Objednávky na odber:
Úrad Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi
Adresa: Bayerova 8, 080 01 Prešov
Tel. č.: 051/7724 736
E-mail: mrpc@orthodox.sk
Každá pravoslávna cirkevná obec.
Povolené EVPT 167/2008 z 27. 11. 2008.
Číslo indexu: EV 173/08.
Telefón: 051/77 24 736
E-mail: ocam@orthodox.sk
Web: www.orthodox.sk, www.ocam.orthodox.sk

Staršie čísla Odkazu sv. Cyrila a Metoda ako aj ďalších časopisov Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku sú spracované v rámci aktivačnej činnosti Pravoslávnej cirkevnej obce v Strážskom formou dobrovoľníckej služby cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach:

Hlavná stránka projektu s popisom je tu:
http://pcostrazske.mkpe.sk/bibliografia/
Jednotlivé sekcie projektu:
http://pcostrazske.mkpe.sk/bibliografia/bibliografia-obsah/ 
Odkaz sv. Cyrila a Metoda vo formáte DOC, ktorá sa postupne dopĺňa:
http://pcostrazske.mkpe.sk/bibliografia/kompletne-texty-doc/
Odkaz sv. Cyrila a Metoda a ďalšie časopisy vo formáte PDF súborov s možnosťou vyhľadávania v texte:
http://pcostrazske.mkpe.sk/bibliografia/kompletne-cisla-vo-formate-pdf/
Odkaz sv. Cyrila a Metoda - jednotlivé ročníky a čísla podľa mesiacov:
http://pcostrazske.mkpe.sk/bibliografia/odkaz-sv-cyrila-a-metoda-pdf/
Bibliografia našich časopisov vo formáte XLS na vyhľadávanie autorov alebo článkov:
http://pcostrazske.mkpe.sk/bibliografia/bibliografia-xls/
Priame linky na daný obsah:
http://pcostrazske.mkpe.sk/biblio/OCaM2004-2018bibliografia_kompletna_s_odkazmi05092019.xls