Výstava „Hľadanie neba“ na PBF PU v Prešove

Vo štvrtok 4. apríla 2019 sa na pôde Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove konala výstava fotografií autorky PaedDr. Daniely Kapráľovej z prostredia srbských monastierov pod názvom: „Hľadanie neba“. Vernisáž výstavy slávnostne otvoril dekan fakulty prof. ThDr. Ján Šafin, PhD., ktorý poukázal na historické aspekty monastierov na Balkáne, ktoré nás majú posunúť k autentickému prežívaniu súčasného kresťanstva.
Nasledoval príhovor Mgr. Petra Savčaka, PhD., ktorý vyjadril potešenie, že táto výstava sa koná práve na našej bohosloveckej fakulte. Snímky týchto nádherných fotografií totiž vznikali v monastieroch, ktoré spoločne navštívili. Sú tam zachytené ikony, momenty pútnikov, duchovných, mníchov… Monastiere sú niečo nádherné a fenomenálne v Pravoslávnej cirkvi. Tam totiž vznikali najkrajšie umelecké diela i diela histórie srbského národa, ktoré boli zároveň veľmi podporované ich panovníkmi. Podotkol, že v spôsobe tvorby sestry Daniely si cení predovšetkým jej ľudskosť. „Slovo človek v starom slovanskom jazyku sa nazýva „čelovik“, čiže osoba, ktorá je čelom obrátená ku večnosti a v spojitosti s tým nesie i táto výstava názov: Hľadanie neba. Tieto fotografie sú obrátené k tomu, aby sledovali najmä veci večné, nadčasové, ktoré nás spájajú s našou večnou a nepominuteľnou domovinou, kde je náš Otec. Fakulta má po stránke bohosloveckej i po stránke sociálnej práce vychovávať študentov i pedagógov ku skutočnému človečenstvu, aby sa človek pozeral čelom k večnosti a nohami stál pritom na zemi“, dodal o. Peter.
Nakoniec samotná autorka Daniela Kapráľová predstavila prítomným svoju tvorbu, v ktorej sa snažila zachytiť religiozitu ako takú, no zároveň sú tam i momenty, kde človek vníma duchovnú krásu všetkými zmyslami, je akoby paralyzovaný a nechce narušiť tú atmosféru. Podľa nej sú to tie najkrajšie fotografie, ktoré človek nosí v srdci neustále, bez času a priestoru. „Tým, že robím s vizuálnym umením, po nejakom čase som začala vnímať i samotné ikony. Vidím tu ľudí, ktorí, predpokladám, budú v budúcnosti slúžiť Bohu. Venujte sa preto viacej obyčajným ľuďom v Cirkvi, vysvetľujte im teológiu ikonostasu a podstatu ikony, naučte ich vnímať tú krásu, lebo cez vizuálne veci sa ľudia ľahšie dostávajú k veciam duchovným. Keď sa dnes pozriem na ikonu, pre mňa nie je nič krajšie, žiadne výtvarné umenie“, poznamenala autorka. Na záver vyjadrila poďakovanie, že mala tú česť predstaviť svoj subjektívny fotografický dokument v prostredí PBF PU.
Vernisáž výstavy medzi jednotlivými príhovormi obohatili nádhernými srbskými piesňami študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU a duchovnými piesňami pravoslávny mládežnícky zbor sv. Andreja Prvozvaného z Medzilaboriec pod vedením dirigentky Mgr. Michaly Momotovej.
Po oficiálnej časti doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. posvätil kolivo, po ktorom nasledovala prezentácia fotografií a malé občerstvenie. Výstava fotografií potrvá v priestoroch Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove do konca júna.