Výlet ZŠ Slovinky v Prešove

„Buďte svetlom sveta a soľou zeme“

Tak, ako už býva zvykom, odmenou za celoročnú snahu žiakov sú každoročné koncoročné výlety. V piatok 25. mája sme sa so  žiakmi  pravoslávneho náboženstva zo ZŠ Slovinky 71 spoločne s riaditeľkou školy a vyučujúcim pravoslávneho náboženstva vybrali na exkurziu do 3. najväčšieho mesta na Slovensku – Prešova.

Najprv sme so žiakmi navštívili Solivar, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, jednou z najvýznamnejších technických pamiatok na Slovensku. Tu sme obdivovali technológiu čerpania a varenia soli zo soľanky pochádzajúcej zo 17. storočia. Prehliadka bola zaujímavá tým, že jednotlivé expozície tvoria technické objekty na čerpanie a varenie soli zo soľanky. Navštívili sme šachtu Leopold, četerne (rezervoáre soľanky), hutu, varňu a komory, v ktorých soľ skladovali. Žiaci mohli na návrší neďaleko šachty vidieť aj turňu – zvonicu, ktorá v starších časoch plnila funkciu klopačky. Klopaním na dosku sa oznamoval  baníkom, resp. zamestnancom erárneho podniku začiatok pracovnej doby.

Po viac ako hodinovej exkurzii sme sa vybrali do nákupného centra, kde sa žiaci rozpŕchli do jednotlivých obchodov „prevetrať“ aj svoje peňaženky.

Naše túlavé topánky smerovali na Pravoslávny kňazský seminár Prešovskej univerzity v Prešove. V chráme sv. Jána Bohoslova, ktorý je pýchou seminára, školy, našej Cirkvi a mesta Prešov sa prihovoril špirituál o. Dimitrij, ktorý vyzdvihol bohatstvo tohto chrámu ako dielo obrovskej duchovnej aj kultúrnej hodnoty v podobe ikon, ktorými je celý chrám rozpísaný. „Preto každý, kto do chrámu vstúpi, akoby došiel do odlišného sveta, do pravého Božieho príbytku posväteného modlitbami veriacich ľudí“ povedal o. Dimitrij vo svojom príhovore. V Pravoslávnom kňazskom seminári pokračuje ďalší vzdelávací proces praktických cvičení z liturgiky, homiletiky, typikonu, cirkevnej slovenčiny a cirkevného spevu. Hlavným poslaním kňazského seminára je duchovná príprava bohoslovcov pre kňazské poslanie. Oboznámili sme sa s tým, že študenti bohosloveckej fakulty sa podieľajú aj na charitatívnej a kultúrnej činnosti v detských domovoch, nemocniciach či domovoch dôchodcov.

Spoločne sme sa presunuli na obed do priestorov jedálne, kde sme nasýtili svoje hladné brušká a potom  sme sa vybrali na cestu domov.

Verím, že žiaci, ktorí sa zúčastnili tejto exkurzie si so sebou odniesli aspoň štipku vedomostí, plno zážitkov a dobrý pocit.

Zdroj: http://new.ozserafim.sk