Vyhlásenie v súvislosti s epidémiou koronavírusu

Napriek epidémii zapríčinenej novým koronavírusom (ochorenie Covid-19) a oprávneným požiadavkám Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prijať opatrenia na prevenciu pred šírením vírusu (zákaz organizovania hromadných podujatí) Pravoslávna cirkev na Slovensku považuje za nevyhnutné pripomenúť svojim veriacim nevyhnutnosť rovnocenného zabezpečovania svojich duchovných a materiálnych potrieb.

Je vhodné všetkým tým, ktorí sa obávajú, že by sa mohli pri spoločných bohoslužbách nakaziť bozkávaním sv. ikon alebo prijímaním z jedného kalicha, zdôrazniť nasledovné: sv. Eucharistia nebola, nie je a nikdy nebude príčinou choroby a smrti, ale práve naopak – je ustavičným zdrojom nového života v Christovi, odpustenia hriechov a uzdravenia duše a tela.

Spôsob podávania sv. Prijímania duchovenstvu a veriacim z jedného kalicha sa v dobe prípadnej pandémie nebude meniť a kňazi vhodným spôsobom vysvetlia veriacim, že takýto spôsob prijímania sv. Eucharistie nikdy nepredstavoval a nebude predstavovať pre nikoho žiadne nebezpečenstvo.

Veriaci, ktorí pociťujú strach prijímať z jedného kalicha tou istou lyžičkou, požiadajú svojich duchovných otcov o radu, ako posilniť svoju vieru a ďalej rásť v spoločenstve Cirkvi.

Takisto, v súvislosti s bozkávaním sv. ikon, pravoslávni veriaci majú pevnú a živú vieru, že sú ochraňovaní modlitbou a požehnaním svätých zobrazených na ikonách a neobávajú sa, že ochorejú. Úctu ikonám je navyše možné vyjadriť i bez bozkávania poklonou. Viera spája v sebe slobodu s láskou, preto pravoslávni veriaci slobodne cez vieru vyjadrujú svoju lásku k Bohu a Jeho svätým – bozkávajú sv. ikony a prijímajú zo sv. Kalicha slobodne a nie preto, že sú k tomu donútení.

Ale práve sloboda a láska budú viesť pravoslávnych kresťanov v nasledujúcich dňoch k tomu, aby omnoho pozornejšie ako inokedy sledovali svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa akýchkoľvek podozrivých symptómov bezodkladne vyhľadali lekársku pomoc. V takom prípade je nevyhnutné nielen vyhnúť sa účasti na spoločných bohoslužbách, ale i obmedziť na minimum svoj kontakt s okolím, pretože jedine tak je možné predísť prípadnému nakazeniu ďalších ľudí. Takýmto spôsobom prejavíme svoj zodpovedný vzťah k vlastnému zdraviu a životu svojich blízkych a známych. Mali by sme zvážiť svoju účasť na bohoslužbách i v prípade obáv, pochybností alebo malomyseľnosti.

S ohľadom na epidémiu kňazi a veriaci Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku budú konať osobitné modlitby a pôst za posilnenie duchovných a telesných síl tých, čo boli postihnutí epidémiou a za prinavrátenie im dobrého zdravia, ako i za trpezlivosť, statočnosť a múdrosť lekárov, ktorí im obetavo slúžia. Vo svojich modlitbách budú prosiť i o to, aby Boh v čo najkratšom čase pomohol vedcom a odborníkom nájsť liek na prekonanie súčasnej pandémie koronavírusu.

Nech tohtoročný Veľký pôst – putovanie k svetlu a radosti Christovho Vzkriesenia – upevní viac ako po iné roky našu vieru a obnoví naše duchovné, duševné a telesné zdravie!

† Rastislav

arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska

† Juraj

arcibiskup michalovsko-košický