Veľký Pondelok (22.4.2019)

A bratia žiarlili na Jozefa… a predali ho za dvadsať strieborných Izmaelitom, ktorí ho odviedli do Egypta. (1Mj 37 kap.)

V dnešných piesňach a poučeniach Pravoslávna cirkev poukazuje na krásneho Jozefa ako predobraz nášho Spasiteľa v Jeho utrpení. Jozef trpel kvôli závisti svojich bratov. Žiarliví bratia predali Jozefa obchodníkom za 20 strieborných. Ale podľa Božej prozreteľnosti sa stal Jozef v otroctve veľký a slávny. A ako taký počas rokov hladu nakŕmil svojich bratov a zachránil ich aj ich manželky a deti od smrti hladom. Takto on doslovne naplnil Christove slová: kto do teba kameňom, ty doňho chlebom, aj keď tieto slová vtedy ešte neboli svetu povedané. On potom presťahoval svojich bratov, aj svojho otca do Egypta a cez to určil celý ďalší priebeh izraelskej histórie. Nie on, ale Boh. Lebo Hospodin ochraňuje spravodlivého od všetkých ťažkostí a oslavuje ho v každom čase.

Potomkovia tých istých bratov, ktorí chceli Jozefa zahubiť, pripravovali záhubu aj Božieho Syna. Závisť praotcov voči lepšiemu od seba sa preniesla aj na prapotomkov. Jeden z nich predal svojho učiteľa za 30 strieborných. A všetci spolu ho predali pohanom na odsúdenie rovnako tak, ako ich praotcovia predali pohanom mladého Jozefa. Podobnosť popri odlišnosti v zámere je naozaj veľká. Kvôli tejto podobnosti dnes Cirkev spomína Jozefov osud. Aby všetkým nám ukázal, aká dlhotrvácna je otrava závisti. Ako sa táto otrava prenášala z otca na synov počas sto pokolení, od Jozefa do Hospodina Christa.

Sv. Nikolaj Velimirovič

Celý príbeh o Jozefovi – mozaiky v benátskom chráme sv. Mareka.