Srbský Slovák sa stal jeromonachom

Jeho Vysokopresvietenosť Irinej, episkop bačský, slúžil na Mäsopustnú nedeľu, 3. marca 2019, svätú archijerejskú Liturgiu v kaplnke svätých athoských otcov v svätoarchanjelskom monastieri v Kovilji. Spolu s ním slúžil aj preosvietený Isychije, episkop mahačský, s mníšstvom a duchovenstvom báčskej eparchie. Počas svätej Liturgie vladyka Irinej rukopoložil mnícha Kozmu (Rančiča) za jerodiakona a predstavený koviljského monastiera vladyka Isychije vysvätil jerodiakona Ermolaja (Turčana) za jeromonacha. Otec Ermolaj je slovenského pôvodu a v monastieri Kovilj je od roku 2002. Tento mních a očný lekár je veľmi dobre známy aj našim pútnikom zo Slovenska, keďže hovorí výborne po slovensky a tak je v Kovilji sprievodcom a kontaktnou osobou všetkým, ktorí tento monastier navštevujú. V duchovenskej službe mu želáme veľa duchovných a telesných síl s Božím blahoslovením.

Vo svojom archipastierskom príhovore episkop báčsky zdôraznil, že Hospodin ľudí spasí súdiac svojím spôsobom, podľa svojej nesmiernej lásky a aj keď súdi – s tou istou láskou – ľudí spasí.

– Nádej na božskú spravodlivosť prevyšuje každý pojem o spravodlivosti.  Jestvujú ľudia, ktorí by Boha chceli merať našou mierou a nanútiť mu našu spravodlivosť, aby bol viac menej nemilosrdný a pomstychtivý, ako sme my. Ale On taký podľa svojej prirodzenosti nie je. Naopak. Práve dnešný deň, celé bohoslužby, nás povolávajú na presný opak toho – na lásku, na odpúšťanie, na zmierenie, na pokoru pred Bohom aj pred blížnymi. Slovo o Strašnom súde je slovo o spravodlivom súde lásky. Boží súd je prijímanie našej slobody, ktorú On daroval, prijímanie nášho výberu, ktoré nikdy nebráni prijatiu nášho úsudku o Ňom a o sebe. Spasiteľ, kvôli svojej nesmiernej láske od nás vyžaduje, aby sme vrátili aspoň trochu lásky. A táto láska sa ukazuje a prejavuje ako bratská láska, – uviedol vladyka Irinej v kázni po prečítaní úryvku z Evanjelia.

Vladyka Irinej tiež povedal, že jediný spôsob života, možný a hodný pre človeka, ako boholikého (podobajúceho sa na Boha) a christolikého (podobajúceho sa na Christa) bytia, je život v láske a podľa lásky. Akýkoľvek iný spôsob života je neprirodzený. Človek, ak vie iba o sebe – nie je normálny, čokoľvek by si o sebe myslel. To neznamená, že Boh čaká v nejakej duchovnej nástrahe ako „starý mäsiar“ z niekdajších srbských epických básní, ako nejaký strohý kat a pomstiteľ. Nie, On si želá, aby boli všetci spasení. To, čo si Boh želá, čo On pripravil predtým, než bol svet stvorený, tvoriac svet, je, aby boli všetci v radosti a láske spasení v Jeho Kráľovstve. Boh nie je nikdy pôvodcom zla a nikdy si neželá smrť, ani smrť nestvoril pre žiadne bytie, ktoré stvoril, – vysvetlil vladyka Irinej vo svätoarchanjelskom monastieri Kovilj.

Spracované podľa zdroja: http://www.eparhija-backa.rs