Spomienka na obete vojen v Osadnom

Obec Osadné je okrem dokumentárneho filmu režiséra Marka Škopa známa aj kryptou vojakov z Prvej svetovej vojny, ktorá sa nachádza pod tunajším pravoslávnym chrámom. Avšak rovnako ako prvá ani Druhá svetová vojna neobišla obec zďaleka a frontová línia sa tiahla stredom obce aj pred 75 rokmi. V okolí Osadného tak padlo množstvo vojakov a obyvatelia obce na ich obeť nezabúdajú. Súkromný podnikateľ a rodák z Osadného Miroslav Leník dal v parku pri pomníku vojakom z Druhej svetovej vojny postaviť sochu sovietskeho vojaka – Osloboditeľa,  ktorú do pňa zrezaného stromu vytesal umelecký drevorezbár Miroslav Trnovský. Slávnostné odhalenie tejto sochy sa konalo v utorok 24. septembra 2019 za účasti najvyššieho predstaviteľa Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku metropolitu Rastislava, prvého tajomníka veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Anatolija Anatolijeviča Tomnikova s manželkou a tretej tajomníčky Márie Alexejevnej Veršininej, zástupcu veliteľa pozemných síl OS SR brigádneho generála Ing. Karola Navrátila, generála Mariána Horského z Klubu generálov, prednostu Obvodného úradu v Snine Michala Vohára, poslancov Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Nadeždy Sirkovej a JUDr. Dušana Hačka, starostov okolitých obcí, predsedu Benjamína Blahu a členov Zväzu protifašistických bojovníkov z Humenného, osadňanských duchovných: pravoslávneho ThDr. Petra Soroku, PhD., a gréckokatolíckeho Mgr. Michala Galmusa ako aj rímskokatolíckeho kňaza z farnosti Humenné ThDr. Jozefa Kozáka, žiakov Gymnázia v Snine v čele s riaditeľkou PhDr. Ivetou Lazorovou a ďalších hostí.

Po privítaní hostí starostom obce Mgr. Róbertom Mikuláškom a jeho príhovore o bojoch v Osadnom počas Druhej svetovej vojny odhalil sochu sovietskeho vojaka – Osloboditeľa jej darca Miroslav Leník a zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Anatolij A. Tomnikov. Nasledovala slovenská a ruská hymna v podaní dychovej hudby ministerstva vnútra SR a po nich prečítala obyvateľka obce Osadné báseň v ruskom jazyku „Šumjat derevja“. Piesňou „Vstavaj strana ogromnaja“ vojnové časy pripomenuli členky speváckej skupiny Kalina zo Stropkova pod vedením pravoslávneho duchovného Miroslava Humeníka.

S príhovormi následne vystúpili: Mária Alexejevna Veršinina za veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR, brigádny generál Ing. Karol Navrátil za Ministerstvo obrany SR, Benjamín Blaha, predseda Zväzu protifašistických bojovníkov z Humenného.

Ešte pred kladením vencov k pamätníku z Druhej svetovej vojny položili k soche vojaka červené karafiáty žiaci zo sninského gymnázia. Po ceremónii sa početný zástup prítomných presunul na miestny cintorín, kde blaženejší metropolita Rastislav posvätil náhrobné kríže dvoch neznámych ruských vojakov z Prvej svetovej vojny. Pred niekoľkými rokmi ich našli v lese náhodní turisti a keďže boli pri nich nájdené krížiky a pravoslávne ikonky, boli identifikovaní ako ruskí vojaci. Ich pozostatky boli exhumované a v októbri 2016 pochované na miestnom cintoríne.

Počas celého podujatia zabezpečoval čestnú stráž a kladenie vencov Vojenský útvar OS SR z Trebišova.

Osadňanské ženy pripravili pre hostí slávnostnú recepciu s bohatými stolmi, ale ešte pred ňou v sále Obecného úradu v Osadnom starosta obce Mgr. Róbert Mikuláško odovzdal ocenenia týmto subjektom a osobám: Veľvyslanectvu Ruskej federácie v SR „za pomoc pri starostlivosti o vojnové hroby“, metropolitovi Rastislavovi „za osobnú a duchovnú podporu“, bývalému starostovi obce v rokoch 1971 – 2010 (39 rokov) Ladislavovi Mikuláškovi za „neoceniteľnú celoživotnú pomoc pri rozvoji a šírení dobrého mena obce Osadné“, prot. ThDr. Petrovi Sorokovi, PhD. (Pravoslávna cirkevná obec Osadné) za „zásluhu pri zachovaní a obnove krypty vojakov z l. svetovej vojny a neoceniteľnú pomoc pri rozvoji a šírení dobrého mena obce Osadné“, Miroslavovi Leníkovi, súkromnému podnikateľovi a rodákovi z Osadného „za sponzorský dar sochy vojaka – Osloboditeľa a neoceniteľnú pomoc pri rozvoji obce“. Z rúk Miroslava Leníka si poďakovanie za starostlivosť a rozvoj obce prevzal aj jej starosta Mgr. Róbert Mikuláško a bolo v podobe na skle maľovanej sovy s nápisom „Osadné“, keďže Osadňanov okolité dediny vždy nazývajú sovami.

Počas recepcie zneli krásne vojnové piesne v podaní speváckej skupiny Kalina zo Stropkova a pravoslávneho duchovného prot. Mgr. Miroslava Humeníka, DiS. art.

Za nádherné počasie, ktoré počas celého dňa vládlo, treba poďakovať predovšetkým Bohu a za zorganizovanie tohto krásneho podujatia aj všetkým jeho organizátorom ako aj ženám z Osadného za obrovskú námahu pri príprave chutného jedla. Nech pamiatka na všetkých padlých vojakov bude večná a Boh im dá blažené spočinutie.

Prot. Peter Soroka

Reportáž o podujatí redaktorky Viktórie Doričovej v správach RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/198980?fbclid=IwAR3a1btwhyZEb2Ssi9nckqalwC9awO_ohbOoK8j2NQ4aTRT0Yt-6hCiK89E Pozerajte od 00:41:22 min.

Reportáž o podujatí redaktorky Kataríny Kleknerovej v Novinách o 12.00 TV JOJ: https://videoportal.joj.sk/noviny-o-…/…/67180-noviny-o-12-00. Pozerajte od 20:35 min.