Rodák zo Slovenska vysvätený na kňaza na Ukrajine

Dňa 29. mája 2018 prijal vo svaľavskom pravoslávnom monastieri na Ukrajine z rúk Jeho Vysokopreosvietenosti Feodora, arcibiskupa mukačevsko-užhorodského, Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu, chirotóniu na kňaza diakon Marek Cicu, rodák zo Slovenska.

Otec Marek vyrastal v pravoslávnom Detskom domove sv. Nikolaja v Medzilaborciach a od detstva sa túžil stať duchovným. Po ukončení strednej školy pokračoval v štúdiu na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a následnej pôsobil ako asistent rektora na Pravoslávnom kňazskom seminári PU v Prešove.

Na sviatok Voznesenija Hospodinovho, 17.5.2018, ho vladyka Feodor vysvätil v mukačevskom chráme Voznesenija Hospodinovho na ulici Ivana Franka, na diakona.

Novorukopoloženému jerejovi Marekovi želáme veľa duchovných aj telesných síl pri práci na vinici Christovej. Mnohaja i blahaja lita!