6./19. jún 2020

Juliánsky kalendár

Пр. ​Виссаріона​ Чудотворца. Пр. Иларіона Новаго.
Рим (90) 5, 17 – 6, 2. Мф (31) 9, 14-17.

Novojuliánsky kalendár

Ap. Iudy, brata Hospodňa. Prep. Paisija Velikaho. Sv. Ioanna, archiep. Šanchajskaho i San-Francisskaho, čudotvorca.
Rim (90) 5, 17 – 6, 2. Мt (31) 9, 14-17.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Visarion. Narodený a vychovaný v Egypte. V mladosti sa oddal duchovnému životu a „nezašpinil duchovný odev, do ktorého bol oblečený pri svätom krste“. Navštívil svätého Gerasima na Jordáne a počúval svätého Izidora Pelusiotského. Nad svojim telom víťazil veľkým pôstom a bdením, ale svoj podvih podľa možností skrýval pred ľuďmi. Raz stál 40 dní pri modlitbe bez jedla a spánku. V lete i zime nosil ten istý odev. Mal veľký dar divotvorstva. Nemal trvalé miesto prebývania, ale do hlbokej staroby žil v horách a roklinách. Uzdravoval chorých a činil mnohé iné zázraky a na úžitok ľuďom a na slávu Boha. Pokojne zosnul v roku 466.