20. apríl/3. máj 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ ​МИРОНОСИЦЪ​. Гласъ 2. Пр. Ѳеодора ​Трихины​.
Мч. Гавріила Бѣлостокскаго. Св. Николая, еп. Жичскаго.
Утр. ев. 3 Мк (71) 16, 9-20. Деян (16) 6, 1-7. Мк (69) 15, 43 – 16, 8.

Novojuliánsky kalendár

NEDIĽA MIRONOSIC. Hlas 2. Mč. Timoteja a Mavry. Prep. Teodosija Pečerskaho. Sv. Nikolaja, ep. Ochridskaho i Žičskaho.
Utr. Ev. 3 Мk (71) 16, 9-20. Dij (16) 6, 1-7. Мk (69) 15, 43 – 16, 8.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Teodor Trichina. Carihradčan a syn bohatých rodičov. Ako mládenec opustil svojich rodičov, dom, bohatstvo a usídlil sa v jednom pustovníckom monastieri v Trácii. Tu sa oddal najťažším podvihom. Spal na kameni – aby mal čím menej spánku – všade chodil s nepokrytou hlavou a nosil jedno oblečenie zo srsti, kvôli čomu aj bol nazvaný Trichina alebo Srstiar. Pre jeho veľké trýznenie kvôli spaseniu duše ho Boh obdaroval veľkým darom divotvorstva za života aj po smrti. Pokojne zosnul okolo roku 400. Jeho telo sa stalo myrotočivým.