Príbeh o starcovi Josifovi, ochrancovi pilotov

Mních Josif Vigliotis (obyvateľ Vigly – ťažko prístupná časť Sv. Hory Athos) sa narodil v Korinte v kňazskej rodine. Pri krste dostal meno Christo. Ako mladý často navštevoval Veľkú Lávru na Svätej Hore Athos, kde v roku 1983 prijal mníšstvo. Krátko nato zosnul starec v kélii sv. Minasa na nedostupne Vigle. Igumen Veľkej lávry sa rozhodol poslať tam mladého mnícha Josifa, aby na samotnom okraji Svätej Hory nezhasla lampáda.  

Onedlho sa stal z otca Josif skutočný pustovník. Keďže bol dobrý spevák, čas od času odchádzal na sviatočné bdenia mimo Sv. Hory, aby svojím spevom okrášlil slávnosť sviatku. Raz sa stalo, že tak spieval v chráme v Skirose, kde sa z dôvodu sviatku organizovali aj letecké dni na neďalekom letisku. Ako sa tak svätohorský mních prechádzal po letisku, prišiel k nemu jeden pilot so slovami, že sa na neho často díva z neba. Zmätenému otcovi Josifovi vysvetlil, že sa jeho kélia na Vigle nachádza na kóte, ktorú piloti nazývajú Medzník a že on často patroluje nad tou kótou. Vždy keď prelietal nad týmto bodom, videl mnícha, ktorý niečo robí okolo svojej kélie. Keď sa lúčili, pilot mníchovi sľúbil, že mu nabudúce zakýva krídlami lietadla, aby vedel, že je to on.

A naozaj, kedykoľvek mních začul zvuk lietadla, vychádzal zo svojej kélie a často videl ako ho pilot pozdravuje otáčaním lietadla. Priateľstvo tých dvoch trvalo až do jedného dňa, keď otec Josif zobral zástavu Svätej Hory, postavil sa na okraj priepasti a kývajúc ňou pozdravoval svojho priateľa. Onedlho si to všimli aj iní piloti, ktorí stále častejšie nalietavali nad kéliu, aby otec pozdravil aj ich. Dnes  to už nie je priateľstvo, ale nepísané pravidlo každého pilota, ktorý letí v blízkosti Vigly, že musí povinne preletieť a „zobrať požehnanie“ od mnícha. Ochrancami vzduchoplavcov Grécka sú sv. archanjeli, ale od pilotov často začujete, že ich ochrancom je aj otec Josif Vigliotis. Niektorí piloti svojho priateľa a ochrancu dokonca navštívili v jeho nedostupnom obydlí a priniesli mu rôzne pilotské suveníry. Takto otec Josif dostal aj pilotskú uniformu s nápisom „Josif Monach“. Občas sa k pilotom pripoja aj moreplavci, takže aj oni trúbia z mora, až kým mních Josif nevyjde so zástavou v ruke, či už je grécka, alebo svätohorská. Ak sú v kélii aj nejakí hostia, aj oni sa pripájajú k mníchovi s malými zástavami v rukách.

Onufrij Chilandarec