Prestolný sviatok katedrálneho chrámu v Prešove

Celonočným bdením v česť sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky sa v sobotu 21. septembra 2019 v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove začali oslavy prestolného a chrámového sviatku. Okrem Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava sa na nich zúčastnili i hostia zo zahraničia – Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup przemyślsko-gorlický Paisij a duchovník patriarchu moskovského a celej Rusi Kirilla schiarchimandrita Ilij (Nozdrin) so sprievodmi. Duchovnú atmosféru modlitebného zhromaždenia svojim spevom dotváral spevácky zbor pod vedením Mgr. Tatiany Švajkovej, PhD.
V nedeľu 22. septembra 2019 metropolita Rastislav spolu s hosťami a duchovnými Katedrálneho chrámu a prešovského arcidekanátu odslúžil slávnostnú sv. liturgiu.
„Drahí moji, prežívame radosť sviatku kresťanskej nádeje – nádeje na spásu – sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky. Tej, ktorá zlomila „žalo ada” – osteň pekla a šliapla na hlavu hada – diabla. Dnes sa raduje celý svet. Radujú sa i prarodičia Adam i Eva, pretože cez Presvätú Bohorodičku prichádza na svet nádej spásy. Od vlastnej matky v našom pozemskom živote očakávame dobré slovo, lásku, pohladenie, modlitby. Omnoho viac vnáša do tohto sveta naša nebeská Matka – Presvätá Bohorodička. Prináša plnosť lásky a nádej na spásu. Prosme ju, aby sa za nás, pravoslávnych kresťanov, ale i za celý svet prihovárala u Svojho Jednorodeného Syna,” povedal v kázni vladyka Paisij a vyzval verných, aby každý deň pozdravovali Bohorodičku slovami Akafistu.
„Vaša Vysokopreosvietenosť, vladyka Paisij! Ďakujem Vám za to, že náš prestolný sviatok ste svojou návštevou spravili radostnejším, za spoločné modlitby i za Vaše slovo v kázni po sv. Evanjeliu. Vladyka drahý, vy ste nielen dobrým susedom Prešovskej pravoslávnej eparchie, ale i našim vzácnym priateľom. Chcel by som Vaším prostredníctvom poslať pozdrav Jeho Blaženosti metropolitovi varšavskému a celého Poľska vladykovi Sávovi. Nech ho Boh ešte dlho zachová pri dobrom zdraví nielen na blaho Poľskej pravoslávnej cirkvi, ale i celého pravoslávneho sveta. Prosím Vás, aby ste mu odovzdali môj skromný pozdrav a prosbu o modlitby za moju nehodnosť, za našu miestnu Cirkev i za celosvetové Pravoslávie,” povedal vo svojom príhovore metropolita Rastislav.
Vladyka Paisij odovzdal metropolitovi Rastislavovi takisto srdečný pozdrav od prímasa Poľskej pravoslávnej cirkvi metropolitu Sávu. Poďakoval sa mu za pozvanie na oslavy prestolného sviatku prešovského Katedrálneho chrámu a zároveň mu udelil eparchiálny Rád sv. Maxima Gorlického.
Metropolita Rastislav s vďačnosťou za ocenenie venoval vladykovi Paisijovi kyticu kvetov a spomienkový dar.
Slová vďaky v mene duchovných Katedrálneho chrámu i svojom adresoval obom vladykom správca Katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko, ktorý im poprial hojnosť Božích darov. „Aby sme sa pomocou vašich modlitieb vždy ponárali do hĺbky poznania, čo je vôľa Božia a s Jeho pomocou ju mohli vo svojom živote cez pokoru, úctu, dôveru a vďaku Bohu za všetko, čo nám dáva – aj to, čomu rozumieme, aj to, čomu nerozumieme – napĺňať,” dodal o. Michal.
Po pomazaní veriacich požehnaným olejom sa konala litija – sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

Foto: Antonín Žižka

Viac fotografií