Pravoslávni kresťania začínajú Veľký pôst

Pondelok, 2. marca 2020 Pravoslávni kresťania dnes vstúpili do obdobia Veľkého pôstu. Pre praktizujúcich (nie nominálnych) kresťanov je to veľmi špecifická doba cirkevného roka. Príprava na ňu sa začína štyri týždne vopred. Kým osobitné nedeľné čítania pripravujú kresťanov na toto obdobie duchovne, posledný týždeň v sebe zahŕňa už aj prípravu fyzickú. Podľa čítaní z Evanjelia majú nedele svoje vlastné pomenovania – Mýtnika a farizeja, Márnotratného syna, Strašného súdu a Vyhnania z raja. Posledné dve nedele majú podľa spôsobu stravovania aj iné pomenovania – tá predposledná Mäsopustná (keďže po nej sa prestáva jesť mäso) a posledná Syropustná, keďže v tzv. Čistý pondelok po nej sa začína samotný Veľký pôst a tým aj zdržanlivosť od akýchkoľvek jedál živočíšneho pôvodu (napr. mlieka, masla, syra, vajec, ba dokonca i rýb, ktoré sú v západnom prostredí považované za pôstne jedlo).

Kresťania sú počas tohto obdobia vyzývaní nasledovať príklad samotného Spasiteľa Christa, ktorý sa pred začiatkom svojho verejného pôsobenia postil na púšti štyridsať dní a štyridsať nocí, po ktorých vyhladol a vtedy k Nemu pristúpil diabol a začal Ho pokúšať. Aj pre Jeho nasledovníkov je toto obdobie obdobím skúšok – a to nielen svojej fyzickej výdrže, ale predovšetkým tej duchovnej, keďže podstatou akejkoľvek zdržanlivosti je duchovný zápas, ktorý by mal viesť každý kresťan so svojím egom a jeho zlozvykmi a pripútanosťami. Väčšina pravoslávnych kresťanov v tomto období intenzívnejšie navštevuje chrámové bohoslužby, ktoré sú v porovnaní s inými obdobiami liturgického roka dlhšie, kajúcnejšie, číta sa na nich viac úryvkov zo Svätého Písma a robia sa tzv. poklony. Koná sa množstvo bohoslužieb charakteristických len pre Veľký pôst, ako je napr. Liturgia vopred posvätených Darov či Kajúcny kánon sv. Andreja Krétskeho.

V súčasnosti čoraz viac odborníkov začína hovoriť o prospešnosti pôstu nielen pre duševné, ale aj fyzické zdravie. Čoraz viacej ľudí začína pre seba znova objavovať toto obdobie stíšenia sa, telesnej zdržanlivosti, modlitby a duchovnej sústredenosti. Mnohí začínajú využívať toto obdobie na to, aby spravili čosi pozitívne nielen pre svoju dušu, ale aj svoje telo. S ohľadom na to možno povedať, že obdobie pôstu je síce pre praktizujúcich kresťanov fyzicky i psychicky pomerne náročné, ale prináša nesporné pozitíva v podobe harmonickej duchovnej a telesnej očisty.