Pravoslávna Veľká noc – Pascha

Tlačová správa

8.4.2018 Pravoslávni kresťania po celom svete dnes oslavujú Christovo Zmŕtvychvstanie – Paschu. Starobylý spôsob výpočtu dátumu Veľkej noci – tzv. paschália, ktorej sa východné kresťanské cirkvi pridržiavajú, sa odlišuje od tej, ktorú používa západné kresťanstvo, a tak okrem rokov, kedy tento najväčší sviatok cirkevného roka oslavujú všetci kresťania spoločne, prichádzajú i roky, kedy medzi západnou Veľkou nocou a východnou Paschou je až niekoľkotýždňový rozdiel.

Dôvod je pomerne prozaický. Zatiaľ čo západné kresťanské spoločenstvá sa pri výpočte dátumu Veľkej noci striktne pridržiavajú pravidla, že to má byť najbližšia nedeľa po jarnej rovnodennosti a splne mesiaca, pravoslávne cirkvi a väčšina kresťanských spoločenstiev Východu na základe tradície, pripisovanej 1. Všeobecnému snemu (konal sa v r. 325 n. l. v Nicei) k týmto dvom požiadavkám (jarná rovnodennosť a spln mesiaca) pripájajú ešte tretiu – kresťanská Veľká noc môže byť až po židovskom Pesachu. A keďže ten podľa židovského lunárneho kalendára tohto roku vyvrcholil včera – v sobotu 7.4.2018, až dnes pravoslávni kresťania po celom svete začínajú oslavy sviatku Veľkej noci – Christovho Vzkriesenia.

Kým pre obdobie Veľkého pôstu sú charakteristické kajúcne bohoslužby, Veľká noc prináša do pravoslávnych chrámov množstvo zmien. Temný interiér chrámu, ktorý mal v dobe pôstu napomáhať sústredenosti, na Paschu vystrieda žiarivo osvetlený chrám ako vyjadrenie duchovnej radosti. V noci alebo skoro ráno na Paschu sa koná tzv. Utreňa Vzkriesenia, ktorá je snáď najradostnejšou bohoslužbou celého cirkevného roka. Po liturgii, na ktorej sa číta Evanjelium vo viacerých jazykoch, sa požehnávajú pokrmy živočíšneho pôvodu, ktorým sa kresťania v priebehu pôstu vyhýbali – rôzne druhy mäsa, vajcia, syr. Nesmie chýbať ani sladký koláč, príznačne nazývaný pascha. Okrem kresťanských tradícií, spojených s oslavou Veľkej noci, sa takmer na celom Slovensku zachovali i zvyky, majúce svoj pôvod v pohanských oslavách príchodu jari – napr. tzv. oblievačka či šibačka na Veľkonočný pondelok.