Naša delegácia na synedriu v Alexandrii

Synedrium o životě a díle alexandrijského, posléze konstantinopolského patriarchy sv. mučedníka Cyrila Lukarise

Slavnostní svatou liturgií v den památky mučednické smrti sv. patriarchy Cyrila Lukarise, které za spolusloužení představitelů téměř všech autokefálních pravoslavných církví předsedal ve středu 27.6.2018 alexandrijském katedrálním chrámu Zvěstování přesv. Bohorodičce Jeho Blaženost papež a patriarcha Alexandrie a celé  Afriky Teodor II., byl ukončen program vědecké konference o životě, díle a odkazu alexandrijského, posléze konstantinopolského patriarchy Cyrila Lukarise, jehož jméno zapsala Alexandrijská církev v r. 2009 do seznamu svatých.

Konference, které předsedal metropolita pergamský prof. Jannis Ziziulas (Konstantinopolský patriarchát), se z rozhodnutí Posvátného Synodu naší církve zúčastnili arcibiskup michalovsko-košický Juraj a archim. Serafim Šemjatovský, kteří rovněž s alexandrijským papežem Teodorem II. sloužili sváteční eucharistickou liturgii.

Výstupem konference o osobnosti sv. patriarchy Cyrila Lukarise je komuniké, které bude v nejbližších dnech zveřejněno v českém překladu.

arcibiskup Juraj