Modlitebne oslávili výročie intronizácie predstaviteľa Poľskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi

    Varšava – máj 2020. 31. mája roku 2020 uplynulo dvadsaťdva rokov od intronizácie Jeho Blaženosti Sawu, metropolitu varšavského a celého Poľska. Zvolenie vtedajšieho arcibiskupa bialistockého a gdanského za siedmeho v poradí predstaviteľa Poľskej autokefálnej cirkvi sa uskutočnilo na Archijerejskom sneme 12. mája 1998. V deň výročia intronizácie metropolita Sáwa slúžil archijerejskú sv. Liturgiu v katedrálnom chráme sv. Márie Magdalény vo Varšave. Duchovenstvo a ľud vyjadrili poďakovanie metropolitovi za jeho podnetnú činnosť a zaželali mu mnoho rokov života a pevné zdravie.

    Ako konštatujú v Poľskej pravoslávnej cirkvi, za dvadsaťdva rokov pôsobenia metropolitu Sawu boli vytvorené nové cirkevné obce, bolo vybudovaných mnoho pravoslávnych chrámov, pastoračných centier a tiež sa zvýšila vzdelanostná úroveň duchovenstva. Za čias pôsobenia metropolitu Sawu prestíž Poľskej pravoslávnej cirkvi v samotnom Poľsku a v rodine autokefálnych pravoslávnych Cirkví vo svete je vyššia.

   „Nič by sa nedalo dosiahnuť, ak by neboli hlbokými viera a pocit zodpovednosti Jeho Vysokopreosvietenosti Sawu a tiež širšie vnímanie spolupráce hierarchu tak s vlastným duchovenstvom, ako aj autokefálnymi miestnymi Cirkvami“, konštatovalo duchovenstvo.

Zdroj: https://www.orthodox.pl/jubileusz-zwierzchnictwa-jego-eminencji-metropolity-sawy/