Mladí grafici spoznávali drevené chrámy

Po stopách dedičstva

Každá časť nášho Slovenska ukrýva v sebe skvost, ktorý je charakteristický pre danú oblasť. Skvostom východného Slovenska sú zaiste unikátne drevené kostolíky, ktoré sú jedinečné a nikde vo svete sa podobné architektonické pamiatky nenachádzajú.

Vďaka dotácii od mesta Michalovce mohli aj žiaci SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach študijného odboru propagačná grafika obdivovať nádherné dedičstvo otcov, navštíviť drevené chrámy v Inovciach, Ruskej Bystrej, Uliči a Jalovej a z odborného výkladu sprievodcov sa dozvedieť veľa zaujímavých informácií o histórii týchto pamiatok. Každý z drevených chrámov je výnimočný niečím iným, ale všetky majú interiér rovnako členený na tri základné časti, a to na predsieň (babinec), chrámovú loď a svätyňu oddelenú od chrámovej lode ikonostasom. Pre žiakov to bol nezabudnuteľný zážitok.

Cieľom projektu bolo na odbornom výcviku zhotoviť maketu dreveného chrámu z Jalovej.

Môžeme byť hrdí na to, čo všetko vytvorili naši predkovia. Tieto kultúrne a duchovné pamiatky si právom zaslúžia našu ochranu a starostlivosť, aby sme mali čo odovzdať našim deťom ako nádherné dedičstvo otcov.

Ing. J. Javorská