Metropolita Rastislav sa stretol s moskovským patriarchom Kyrillom

31. januára 2019 sa v patriaršej a synodálnej rezidencii Danijilovho stavropigiálneho monastiera v Moskve uskutočnilo stretnutie Jeho Svätosti Kyrilla, patriarchu moskovského a celej Rusi, s Jeho Blaženosťou Rastislavom, arcibiskupom prešovským, metropolitom českých krajín a Slovenska.

Zo strany Ruskej pravoslávnej cirkvi sa na stretnutí zúčastnili predseda Oddelenia vonkajších cirkevných vzťahov Moskovského patriarchátu, volokolamský metropolita Ilarion, bronnický episkop Paramon, protojerej Nikolaj Balašov, zástupca OVCV, protojerej Nikolaj Liščeňuk, predstavený Zastupiteľstva Ruskej pravoslávnej cirkvi v Karlových Varoch, protojerej Igor Jakimčuk, tajomník OVCV pre medzipravoslávne vzťahy.

Delegáciu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku tvorili: pražský arcibiskup Michal, michalovsko-košický arcibiskup Juraj, archimandrita Serafim (Šemiatovský), predstavený Zastupiteľstva  Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku v Moskve jeromonach Alexander (Haluška), tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku v Moskve a osobný tajomník metropolitu archidiakon Maxim (Durila).

Patriarcha Kyrill srdečne privítal blaženejšieho metropolitu Rastislava a jeho delegáciu, ktorá prišla do Moskvy pri príležitosti 10. výročia jeho intronizácie za hlavného predstaviteľa Ruskej pravoslávnej cirkvi a poukázal na bratský vzťah Moskovskej patriarchie s Pravoslávnou cirkvou v českých krajinách a na Slovensku.

«Stále, keď sa spolu stretneme máme možnosť prebrať otázky, ktoré zaujímajú obidve naše Cirkvi a spoločne pouvažovať o cestách, po ktorých  sa dnes uberá Pravoslávna cirkev. Každá miestna Cirkev má svoje problémy a spoločnosť s bratom viac pomáha hľadať odpovede na otázky, ktoré zaujímajú každého z nás,“ povedal Jeho Svätosť Kyrill.

Patriarcha vyjadril spokojnosť s činnosťou Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku v Moskve, ktoré podľa jeho slov, zohráva dôležitú úlohu v rozvoji vzťahov dvoch Cirkví a koordinácii spoločných činností a informovanosti.

«Nemôžem nespomenúť aj to, že činnosť Zastupiteľstva Ruskej pravoslávnej cirkvi v Karlových Varoch je rovnako veľmi prospešná okrem iného aj kvôli formovaniu správneho chápania Ruskej pravoslávnej cirkvi v krajinách jurisdikcie Vašej Cirkvi. Všetko to napomáha utuženiu tých správnych bratských vzťahov,“ zdôraznil patriarcha Kyrill vzácnemu hosťovi.

«V súčasnosti celá plnosť Pravoslávnej cirkvi prechádza veľkými skúškami spojenými v prvom rade s geopolitickými zmenami, ktoré sa udiali na území našich štátov,“ –  skonštatoval patriarcha Kyrill.

Ako ďalej poznamenal, politický faktor vždy určitým spôsobom vplýval na cirkevný život a ani dnes sa nedá povedať, že geopolitický kontext nijako nevplýva na pozíciu Cirkvi a na vzájomné cirkevné vzťahy. «Žiaľ, cítime to obzvlášť silno v súvislosti s tým, čo sa dnes deje na Ukrajine. Som presvedčený, že veľa o tom viete, lebo na území Slovenska žije veľa Ukrajincov a šíria sa k Vám správy, informácie o problémoch, ktoré dnes prežíva Ukrajinská pravoslávna cirkev,“ –  povedal predstaviteľ Ruskej cirkvi.

«Nehľadiac na tieto ťažkosti, Cirkev aj na Ukrajine funguje v plnej miere svojich síl, – dosvedčil svätejší vladyka. – Skúšky, ktoré dnes podstupujú veriaci podrobení diskriminácii – určite ste počuli o odoberaní chrámov, o násilí, ktoré sa deje na veriacich ľuďoch – od nich vyžadujú vyznávanie v duchu kresťanov starobylej Cirkvi, aby tak zostali verní svojej Cirkvi, kánonickému poriadku a vzopreli sa dobre organizovanej a štátom podporovanej rozkolníckej činnosti na Ukrajine“.

Jeho Svätosť spomenul, že okrem ťažkej religióznej situácie na Ukrajine jestvujú aj ďalšie nejednoduché otázky, ktoré dnes trápia svetové Pravoslávie.

«V cirkevnej histórii nebolo ľahkých čias. Každá epocha so sebou nesie nové výzvy a nové problémy, na ktoré musí každá miestna Cirkev reagovať. A my spoločne, ako jedna, svätá, všeobecná a apoštolská Cirkev musíme mať možnosť odpovedať na výzvy a ťažkosti, s ktorými sa stretávajú pravoslávni kresťania,“ – zakončil svätejší patriarcha Kyrill.

Blaženejší metropolita Rastislav pozdravil predstaviteľa Ruskej pravoslávnej cirkvi s 10. výročím od jeho intronizácie: „Významné jubileum, ktoré oslavujete, je nielen Vaším jubileom, ale aj jubileom celej Ruskej pravoslávnej cirkvi a má význam pre celé svetové Pravoslávie,“ – zdôraznil blaženejší vladyka.

«Za 10 rokov Vášho patriaršieho slúženia sa Ruská pravoslávna cirkev pod Vaším vedením dobre vyrovnala s vonkajšími výzvami – aj v politickej, aj v cirkevnej situácii. Chcel by som, aby udalosti, ktoré sa dnes dejú na Ukrajine, nezatienili hlavný dôvod, kvôli ktorému sme sa tu dnes zišli – jubileum Vašej intronizácie. Z celého srdca a v mene celej našej Cirkvi Vás pozdravujem a verím, že pastierska múdrosť, otcovská láska a starostlivosť, ktoré sú Vám vlastné, pomôžu Vám zvládnuť všetky problémy,“ – povedal blaženejší metropolita Rastislav.

Na konci stretnutia si obe strany vymenili spomienkové darčeky.

Video zo stretnutia metropolitu a Rastislava a patriarchu Kyrilla v Moskve

Zdroj: https://mospat.ru