Metropolita Rastislav sa stretol s kardinálom Kurtom Kochom

Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav sa v pondelok 20. augusta 2018 v Prešove opätovne stretol s predsedom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov kardinálom Kurtom Kochom. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Úradu PPE ER v Prešove. Prítomní boli i Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup michalovsko-košický Juraj, tajomník Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov páter Hyacinthe Destivelle OP, riaditeľ Úradu PPE ER prof. ThDr. Alexander Cap, CSc., kancelár Úradu MR Pravoslávnej cirkvi na Slovensku mitr. prot. Mgr. Ladislav Bilý a hypodiakon Mgr. Maroš Černý.

„Vaša dnešná návšteva nám znova pripomenula našu nedávnu pútnickú cestu do starobylého Ríma. Táto cesta zanechala nielen vo mne, ale i vo všetkých jej účastníkoch tie najkrajšie a najhlbšie dojmy. Samozrejme, nezmazateľne sa mi do pamäte vryli tie sväté miesta, ktoré sme navštívili. Ale vrcholom našej návštevy bolo nepochybne stretnutie s Jeho Svätosťou pápežom Františkom. Prosím Vás, aby ste mu v našom mene odovzdali pozdrav, poďakovanie a prosbu o modlitby,” povedal v úvode stretnutia metropolita Rastislav.

„Sme veľmi vďační, Vaša Blaženosť, za túto návštevu. Som presvedčený, že obzvlášť v dnešnej dobe je veľmi dôležité mať dobré vzájomné vzťahy. Podobné návštevy dobré vzťahy budujú a prehlbujú. Práve preto sú takéto návštevy veľmi dôležité a sme za ne úprimne vďační. Teším sa a ďakujem i za to, že mám dnes možnosť a príležitosť stretnúť sa s vami po druhý raz,” doplnil kardinál Kurt Koch.

Prítomní sa v rozhovore vrátili k návšteve Ríma, ktorú pri príležitosti 1155. výročia príchodu slovanských apoštolov – sv. bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu absolvovala delegácia našej miestnej Cirkvi na čele s metropolitom českých krajín a Slovenska Rastislavom v dňoch 9. – 12. mája 2018. Jej súčasťou bolo i stretnutie s rímskym pápežom Františkom.

Metropolita Rastislav a kardinál Kurt Koch hovorili tiež o aktuálnych otázkach, ktoré rezonujú v živote kresťanstva s ohľadom na súčasné spoločensko-politické dianie v Európe i vo svete. Kardinál Kurt Koch navrhol možnosť štipendijných pobytov na rôznych inštitútoch v Ríme pre študentov PBF PU v Prešove. V závere stretnutia, ktoré sa nieslo v príjemnej atmosfére, si jeho účastníci vymenili spomienkové dary.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove