Metropolita Rastislav prijal pakračsko-slavonskeho episkopa Jovana (SPC)

Pakračsko-slavonsky episkop Jovan, ktorý je na návšteve Slovenska ako hlavný prednášajúci počas výstavy Jasenovac – Osvienčim Balkánu, navštívil v pondelok 9. decembra 2019 mesto Prešov. Na Úrade eparchiálnej rady ho prijal Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Hosťa zo Srbskej pravoslávnej cirkvi sprevádzal Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, a na prijatí sa zúčastnil aj prot. Peter Soroka z Osadného, predstavená monastiera Jasenovac igumenia Serafima, riaditeľka občianskeho združenia ResArtis Oľga Sedrovičová, filmová producentka Uroška Tatomir a členky speváckych zborov Zvony Pravoslavlja, Milica a Gradimir z Belehradu.

Vladyka Jovan porozprával metropolitovi Rastislavovi o živote pravoslávnych Srbov v jeho eparchii, ktorá sa nachádza v Chorvátsku, a rovnako aj o jasenovskom vyhladzovacom tábore, v ktorom rukou Ustašovcov počas štyroch rokov v II. svetovej vojne zahynulo vyše 200 tisíc prevažne Srbov, ale aj Židov, Rómov, Slovákov či inak zmýšľajúcich Chorvátov.

Pre Eparchiálnu knižnicu v Pakraci, ktorá je jednou z najväčších knižníc na Balkáne, hlava Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku podaroval Evanjelium v slovenskom jazyku, vydané Metropolitnou radou Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Vladyka Jovan metropolitu Rastislava obdaroval kópiou ručne vyrezaného kríža, ktorý vyrobil bývalý srbský patriarcha Pavle.

V mene občianskeho združenia ReArtis za spoluprácu pri príprave podujatí o Jasenovských mučeníkoch v Košiciach a Prešove Pravoslávnej cirkvi na Slovensku poďakovala jej riaditeľka Oľga Sedrovičová, ktorej na oplátku metropolita Rastislav vyjadril vďačnosť za ich zorganizovanie. Na záver zaspievali tropár jasenovským mučeníkom dievčatá z belehradských zborov.

Srbskí hostia si nato pozreli aj katedrálny chrám sv. Alexandra Nevského v Prešove.