Metropolita Rastislav na stretnutí predstaviteľov miestnych pravoslávnych cirkvi v Ammáne

26. februára 2020 sa v hlavnom meste Jordánska Ammáne uskutočnilo stretnutie predstaviteľov miestnych pravoslávnych Cirkví.

Účastníci tohto stretnutia považujú za hlavnú myšlienku jednoty a zmierenie v rámci sv. Pravoslávia.

Dospeli k záveru, že záležitosti celopravoslávneho významu, vrátane udeľovania autokefality jednotlivým Cirkvám, je potrebné riešiť v duchu celopravoslávneho dialógu a jednoty, a takisto za všeobecného súhlasu.

Zdôraznili nevyhnutnosť dialógu pre riešenie súčasnej cirkevnej situácie na Ukrajine. Vyzvali štátne orgány Čiernej Hory, aby rešpektovali právo cirkvi na vlastníctvo.

Vyhlásili, že o otázke Severného Macedónska by mala rozhodovať Srbská pravoslávna cirkev s celopravoslávnou podporou.

Vyjadrili presvedčenie, že je nevyhnutné, aby sa v tomto roku uskutočnilo ešte jedno stretnutie, s nádejou, že sa na ňom zúčastní i prvý podľa cti carihradský patriarcha.

Výsledné komuniké stretnutia predstaviteľov miestnych pravoslávnych Cirkví v Ammáne zverejnil portál Orthodoxia.info.

Výsledné komuniké – kompletný text

26. februára 2020 sa v Ammáne (Jordánsko) uskutočnilo stretnutie predstaviteľov a zástupcov miestnych pravoslávnych Cirkví, ktorého hlavným cieľom bola jednota a zmierenie vo sv. Pravosláví. Účastníci stretnutia vyzdvihli snahu jeruzalemského patriarchu odstrániť bezprostredné nebezpečenstvo rozkolu v rámci nášho pravoslávneho spoločenstva.

Na stretnutí sa zúčastnili delegácie: Jeruzalemskej pravoslávnej cirkvi na čele s Jeho Blaženosťou patriarchom jeruzalemským Teofilom, Ruskej pravoslávnej cirkvi na čele s Jeho Svätosťou patriarchom moskovským a celej Rusi Kyrillom, Srbskej pravoslávnej cirkvi na čele s Jeho Svätosťou patriarchom srbským Irenejom, Rumunskej pravoslávnej cirkvi na čele s Jeho Vysokopreosvietenosťou metropolitom tyrgovištským Nifontom, Poľskej pravoslávnej cirkvi na čele s Jeho Vysokopreosvietenosťou arcibiskupom lublinským a cholmským Ábelom a Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku na čele s Jeho Blaženosťou metropolitom českých krajín a Slovenska Rastislavom.

Účastníci vyjadrili vďaku Jeho Veličenstvu jordánskemu kráľovi Abdullahovi II. – kráľovi Hášimovského kráľovstva a strážcovi kresťanských a moslimských posvätných miest vo Svätej zemi – a takisto jordánskemu ľudu za pomoc pri usporiadaní tohto stretnutia v ich hlavnom meste Ammán. Vyzdvihli vynikajúcu prácu Jeho Veličenstva pri podpore dialógu medzi náboženstvami na medzinárodnej úrovni.

Účastníci sa tiež poďakovali Jeruzalemskému patriarchátu a Jeho Blaženosti patriarchovi Teofilovi za všetky neúnavné snahy pripraviť cestu pre dialóg a zjednotiť bratov vo vzácnom duchu jednoty, pričom poznamenali, že svetlo vychádzajúce z Jeruzalema svedčí o tom, že Sväté mesto neustále deklaruje svoj multikonfesionálny a multikultúrny charakter a teší sa z faktu, že je útulným domovom pre tri abrahámske náboženstvá – kresťanstvo, judaizmus a islam.

Delegácie vyhlásili, že cieľom ich stretnutia bolo posilniť bratské zväzky medzi ich Cirkvami, podporiť zväzky pokoja v Christovi medzi nimi, postaviť sa za jednotu pravoslávnych Cirkví a obnoviť dialóg v modlitebnej nádeji na zmierenie tam, kde jestvujú rozpory.

V atmosfére bratskej lásky sa tí, ktorí sa zišli na stretnutí, zhodli, že rozhodnutia týkajúce sa otázok celopravoslávneho významu, vrátane udeľovania autokefality jednotlivým Cirkvám, majú byť s definitívnou platnosťou prijímané v duchu celopravoslávneho dialógu a jednoty, a takisto celopravoslávneho konsenzu.

Ohľadne súčasnej cirkevnej situácie na Ukrajine účastníci uznali, že pre jej uzdravenie a zmierenie je takisto potrebný celopravoslávny dialóg.

V súvislosti s otázkou Severného Macedónska delegácie vyhlásili, že táto záležitosť by sa mala vyriešiť prostredníctvom dialógu v rámci Srbskej pravoslávnej cirkvi a s celopravoslávnou podporou.

Čo sa týka Čiernej Hory, zúčastnené delegácie vyzvali príslušné štátne orgány, aby rešpektovali a zachovávali základné právo na vlastníctvo majetku, vrátane majetku Cirkvi.

Delegácie sa zhodli, že by sa mali bratsky zísť najlepšie do konca tohto roka, aby prostredníctvom modlitby a dialógu posilnili zväzky spoločenstva. Účastníci dúfajú, že Jeho Svätosť ekume-nický patriarcha Bartolomej so známym staršinstvom cti (πρεσβεια τιμήs) sa zúčastní na tomto dialógu spolu s ostatnými bratmi – predstaviteľmi miestnych Cirkví.

Delegácie prijali výzvu svojho brata jeruzalemského patriarchu Teofila III. modliť sa za mier, za ukončenie vojen, nákazlivých chorôb a utrpenia, za všetkých kresťanov a takisto za jednotu pravoslávnej Cirkvi. Táto modlitba sa uskutoční v materskej Cirkvi – v Chráme Christovho Vzkriesenia v Jeruzaleme – pred hrobom Christa, z ktorého vstal z mŕtvych a ohlasuje pokoj ce-lému svetu.

Zdroj: https://spzh.news/ru/news/69028-v-seti-opublikovali-itogovoje-kommyunike-soveta-predstojatelej-v-ammane

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove