• Sv. Justín Popovič

Sv. Justín Popovič

Žiť na tomto svete bez Bohočloveka Christa nie je nič iné ako postupne a isto zomierať a nakoniec úplne umrieť. Ale s Christom sa v našom ľudskom živote všetko mení…