• Sv. apoštolom rovný Cyril, učiteľ Slovanov

Sv. Cyril, učiteľ Slovanov

Filozofia je pochopením božských a ľudských vecí, ktoré človeka skrze cnosti učia čo najviac sa priblížiť k Bohu, Ktorý ho stvoril na svoj obraz a podobu.