Festival duchovného umenia Svetlo duše Východ – Západ v Košiciach

V Košiciach sa v piatok 1. marca uskutočnil 2. ročník festivalu duchovného umenia Svetlo duše Východ – Západ formou večera duchovnej hudby a kolektívnej výstavy slovenských ikonopiscov “Chvíľa večnosti”.

Program začal v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho duchovným koncertom Zboru Katedrálneho Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého z Košíc a rómskeho speváckeho zboru Vienala z Markoviec. Obidva zbory sa venujú prevažne interpretácii liturgickej a duchovnej hudby a vedie ich dirigentka PhDr. Slávka Rudačková, PhD.

Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach zaspieval liturgické spevy, cirkevné a duchovné piesne v cirkevnoslovanskom a gréckom jazyku a kompozície skladateľov ako Rimskij-Korsakov, Solovjev, Allemanov, Dileckij.

Zbor začal svoju činnosť v roku 2007. Viedol Liturgie pri chrámoch, vystupoval na koncertoch Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach, pri chirotónii a intronizácii Jeho Vysokopreosvietenosti Juraja, arcibiskupa michalovsko-košického, v zahraničí napríklad na Medzinárodnom festivale duchovnej piesne na Cypre.

Zbor VIENALA z Markoviec zaspieval liturgické piesne Iže cheruvimy, Jelicy vo Christa, chválospev Alliluia, cirkevnú pieseň Hospodi pomiluj, Hospodi prosti, Objatija otča Trojicko-Sergijevoj Lavry a Ozzana. Nádherné piesne obohatené o špecifický rómsky mélos dojali poslucháčov k slzám.

Súbor má názov podľa troch kresťanských cností VIEry, NÁdeje a LÁsky – VIENALA. Založil ho v roku 1998 pravoslávny duchovný prot. Mgr. Vladimír Spišák, ktorý chcel poznať myslenie mladých Rómov a priviesť ich do chrámu. Ľubozvučnými rómskymi, sakrálnymi a inými skladbami sa zbor prezentoval na mnohých vystúpeniach doma aj v zahraničí.

Duchovný večer pokračoval v Centre spirituality vernisážou výstavy “Chvíľa večnosti“, ktorá predstavila reprezentatívny výber z tvorby 12. významných slovenských ikonopiscov – Emílie Dankovčíkovej, prot. Jozefa Balberčáka, Miroslava Kosu, Petra Komišáka, Rastislava Timka, Róberta Demka a ďalších. 70 diel rôznych ikonopiseckých škôl tvoria tabuľové maľby, kríže, ripidy, triptichy. Sú vyhotovené prevažne klasickou technikou vaječnej tempery na dreve a zlatené 23 3/4 karátovým zlatom. Vernisáž výstavy bola obohatená o popularizačnú prednášku ikonopisky Mgr. Emílie Dankovčíkovej, ktorá prítomným priblížila stručnú históriu ikonopisu, techniku, symboliku a teológiu ikon.

Koncert aj vernisáž výstavy mali vrelú odozvu u početných poslucháčov a návštevníkov, milovníkov duchovného umenia. Podujatie zorganizovalo združenie ResArtis a Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach.

Výstava ikon potrvá do 24. apríla, otvorená bude každý utorok a štvrtok od 15:00 do 17:00.

 

Olga Sedrovičová

Foto: Kornel Rokický