Delegácia našej miestnej Cirkvi navštívila Rím

Pri príležitosti 1155. výročia príchodu slovanských apoštolov – sv. bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu navštívil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav v dňoch 9. – 12. mája 2018 starobylé mesto Rím.
V stredu 9. mája 2018 večer metropolita Rastislav spolu s členmi delegácie (sprevádzali ho Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup pražský a českých krajín Michal, Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup michalovsko-košický Juraj, archim. Serafím (Šemjatovský), mitr. prot. Michal Švajko, archidiakon Maxim (Durila) a hypodiakon Maroš Černý) prijal pozvanie na večeru od Jeho Eminencie kardinála Kurta Kocha, predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Na večeri boli prítomní i Jeho Eminencia kardinál Mons. Jozef Tomko – emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, pápežský penitenciár – spovedník v Bazilike Panny Márie Väčšej Ľudovít Melo OP, pápežský ceremoniár vo Vatikáne mons. Ján Dubina, SL.D., ako aj tajomník Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Hyacint Laurent Destivelle.
Vo štvrtok 10. mája 2018 v dopoludňajších hodinách metropolita Rastislav odslúžil sv. liturgiu na hrobe sv. Cyrila v Bazilike sv. Klimenta za účasti miestnych pravoslávnych veriacich z viacerých jurisdikcií (najmä rumunskej, ruskej a gruzínskej).
Po sv. liturgii si členovia delegácie uctili relikvie sv. Cyrila, ktoré sú uložené v Bazilike sv. Klimenta. Jej rektorovi, dominikánovi Fr. Thomasovi McCarthymu podarovali ikonu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.
Popoludní delegáciu našej miestnej Cirkvi previedol po Bazilike sv. Petra rektor vatikánskeho Kolégia penitenciárov Lucián Mária Bogucki, ktorý priblížil históriu a rôzne zaujímavé miesta baziliky. Členovia delegácie sa počas návštevy chrámu poklonili ostatkom sv. Gregora Naziánskeho († 390) a sv. Jána Zlatoústeho († 407).
Ako ďalšiu navštívili Baziliku Santa Maria Maggiore (Svätej Márie Väčšej), ktorá je jednou z tzv. patriarchálnych bazilík a zároveň jedným zo siedmych pútnických chrámov Ríma. Delegáciu pred chrámom privítal predstavený baziliky Stanisłav Ryłko. S históriou baziliky, v ktorej pápež Hadrián II. v roku 868 položil na oltár staroslovienske bohoslužobné knihy, ich oboznámil pápežský penitenciár – spovedník v Bazilike Svätej Márie Väčšej – páter Ľudovít Melo OP. V chráme si členovia delegácie uctili relikvie Christovych jaslí. Pozreli si tiež vzácne starobylé rúcha a v podzemí chrámu sa poklonili ostatkom viacerých svätých ako i čiastočke sv. Kríža.
V podvečer delegácia našej miestnej Cirkvi na čele s metropolitom Rastislavom navštívila Baziliku sv. Pavla za hradbami, kde ich sprevádzali pátri Ľudovít Melo OP a Frederico Rossi Querin OSB. Modlitbou, poklonou a dotykom hrobky si uctili ostatky sv. apoštola Pavla, ktoré sú uložené v hrobe pod oltárom. Následne si uctili i ostatky sv. apoštolov Andreja, Bartolomeja a Matúša.
Večer sa členovia delegácie zúčastnili na slávnostnej recepcii v priestoroch Veľvyslanectva SR pri Sv. stolci, na ktorú ich pozval Jeho Excelencia mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR pri Sv. stolci pán Peter Sopko pri príležitosti ukončenia svojho pôsobenia.
V piatok 11. mája 2018 predpoludním delegácia našej miestnej Cirkvi navštívila Pápežskú radu pre napomáhanie jednoty kresťanov, kde ich privítal jej predseda Jeho Eminencia kardinál Kurt Koch. Po oficiálnom prijatí a krátkom rozhovore sa členovia delegácie stretli so zamestnancami pápežskej rady. Metropolita Rastislav sa zaujímal o ich prácu a stav dialógu medzi kresťanskými spoločenstvami rôznych tradícií vo svete.
Po návšteve Pápežskej rady sa členovia delegácie spolu so svojim prekladateľom a zároveň sudcom súdneho tribunálu Rímskej roty Mons. Miroslavom Konštancom Adamom OP presunuli do Apoštolského paláca vo Vatikáne, kde metropolitu Rastislava spolu s delegáciou prijal Jeho Svätosť rímsky pápež František. Stretnutie bolo výnimočné tým, že išlo o historicky prvé stretnutie najvyššieho predstaviteľa Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska s najvyšším predstaviteľom Rímskokatolíckej cirkvi. Stretnutie prebehlo vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Príhovory metropolitu Rastislava a pápeža Františka, ktoré odzneli pri stretnutí, prinášame v plnom znení nižšie. V závere stretnutia si obaja jeho účastníci navzájom vymenili dary. Po ukončení oficiálnej časti pápež František pozval členov delegácie na spoločný obed.
V piatok popoludní členovia delegácie navštívili v Ríme katakomby sv. Sebastiána – hroby kresťanov z prvých storočí kresťanských dejín, ktoré sa nachádzajú pod rovnomenným chrámom.
V podvečer toho istého dňa sa metropolita Rastislav spolu s delegáciou zúčastnil na večeri, pozvanie na ktorú prijali mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR pri Sv. stolci Peter Sopko a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec ČR pri Sv. stolci, Republike San Marino a Suverénnom ráde maltézskych rytierov Václav Kolaja. Osobitné poďakovanie počas večere metropolita Rastislav vyslovil tajomníkovi Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Hyacintovi Laurentovi Destivellovi, ktorý sprevádzal delegáciu našej miestnej Cirkvi po celú dobu jej pobytu v Ríme.
V sobotu 12. mája 2018 popoludní metropolita Rastislav a väčšina členov delegácie pricestovali späť na Slovensko.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove