Chrámový sviatok v PCO Koňuš

KOŇUŠ, 22. apríl 2018 – V druhú nedeľu po Pasche, v ktorú si Cirkev pripomína sv. ženy Myronosice, sa v pravoslávnom chráme v Koňuši stretli veriaci miestni, ako aj z okolitých farností, pri slávnostných bohoslužbách chrámového sviatku – sv. žien Myronosíc, prvých ohlasovateliek Vzkrieseného Christa.

Sv. liturgii predsedal mitr. prot. Bohuslav Senič, tajomník biskupského úradu MKPE, ktorý v závere bohoslužieb odovzdal veriacim pozdravné slovo a požehnanie Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku Juraja. Spolu s ním slúžili – mitr. prot. Štefan Horkaj, predchádzajúci správca tejto farnosti a súčasný duchovný – o. ekonóm Dušan N. Tomko.

V závere sv. liturgie bolo požehnané kolivo a slávsky koláč, ktorý sme spolu s deťmi v chráme na slávu Trojjediného Boha a česť sv. žien Myronosíc povzdvyhli a po obchode okolo chrámu s čítaním Evanjelií, za spevu radostného paschálneho tropára “Christos voskrese iz mertvych…”, rozdelili pri bratskom “agapé”.

Sláva Hospodu Bohu za tento požehnaný deň!

o. Nikodím (Dušan Tomko)

Fotogaléria z chrámové sviatku:

www.facebook.com/pg/pconiznarybnica/photos/?tab=album&album_id=1629363650474563