Chrámový sviatok v Bardejovských Kúpeľoch

9. august je významným sviatočným dňom nielen pre slovanský pravoslávny svet, tým, že sa oslavujú Sedmopočetníci (sv. Cyril, sv. Metod, sv. Gorazd, sv. Kliment, sv. Naum, sv. Angelárij, sv. Sáva), ale je to významným dňom pre celý pravoslávny svet, pretože je to aj sviatok svätého veľkomučeníka Pantelejmona. S Božou pomocou sa podarilo na jar toho roku v Bardejovských Kúpeľoch posvätiť chrám zasvätený práve tomuto svätému veľkomučeníkovi.

Na tento prvý sviatok v novoposvätenom chráme mal otec Nikolaj Lakata možnosť privítať Jeho Vysokopreosvietenosť Michala, arcibiskupa pražského a českých krajín. Spolu s nimi sa na slúžení podieľal aj otec Ján Kosť. Pri neveľkej účasti veriacich sa po ukončení sv. Liturgie slúžil Akafist k sv. veľkomučeníkovi Pantelejmonovi. Po spoločných modlitbách za duševné aj telesné zdravie, o ktoré sme prosili sv. Pantelejmona, kedže bol zároveň aj lekárom, sme sa posilnili aj pôstnym pohostením, za ktoré ďakujeme celej rodine otca Nikolaja Lakatu.

V nedeľu 11. augusta 2019 slúžili spolu s vladykom Michalom a miestnym duchovným správcom prot. Mikulášom Lakatom svätú Liturgiu aj tunajší arcidekan prot. Ján Lakata, prot. Ján Biloruský z Klenovej a jer. Daniel Omaska z Hutky. V tento deň sa bohoslužieb zúčastnilo niekoľko desiatok veriacich, pre ktorých bolo rovnako pripravené pohostenie na počesť sv. Panteleimona.

Svjatyj velikomučeniče Panteleimone, moli Boha o nas!

Rodina Kosova

9.8.2019 – sviatok sv. Panteleimona (piatok)

11.8.2019 – oslavy chrámového sviatku sv. Panteleimona (nedeľa)

Foto: Miroslav Kosa