Celoeparchiálne slávnosti v Michalovciach

V michalovskom katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda sa
5. júla 2019 konali celoeparchiálne slávnosti na počesť sv. patrónov a ochrancov michalovsko-košickej eparchie: sv. kniežaťa Rastislava Moravského, sv. kňaza Alexija Tótha, sv. novomučenice Heleny zo Sinope, sv. mnícha-mučeníka Pachomia Nového.
Zároveň sa konala tajina manželstva a chirotesia nového hypodiákona Jurija Naumenka.