Časopis Odkaz sv. Cyrila a Metoda online

V rámci rozšírovania a modernizácie našej oficiálnej internetovej stránky www.orthodox.sk sme s Božou pomocou znovuobnovili subdoménu www.ocam.orthodox.sk, na ktorej nájdete oficiálny mesačník Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Odkaz sv. Cyrila a Metoda online vo formáte pdf (ročníky 2018 a 2019) a odkazy na staršie čísla nášho časopisu. Na hlavnej lište ho nájdete v záložke Média – Odkaz sv. Cyrila a Metoda.

Jeho vydávaniu však najviac pomôžete tak, že si ho zakúpite v každom pravoslávnom chráme na Slovensku, alebo predplatíte na emailovej adrese: mrpc@orthodox.sk a tel. č.: 051/772 47 36.

Z tohto dôvodu bude každé nové číslo nášho mesačníka zverejňované na tejto stránke s mesačným oneskorením až po vydaní nasledujúceho čísla v tlačenej podobe. Veríme, že týmto krokom si náš časopis získa ešte viac priaznivcov.