15 rokov od posviacky ikonostasu v Parihuzovicach

V deň chrámového sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky v Parihuzovciach sa v roku 2004 konala slávnostná posviacka ikonostasu, ktorú vykonal parihuzovský rodák, dnes už nebohý prot. Ján Jacoš za účasti vtedajšieho duchovného správcu prot. Andreja Mikuláška, ďalších rodákov z Parihuzoviec, prot. Michala Begu a jereja Andreja Gonta, zhotoviteľa ikon na ikonostase jereja Alexandra Zalevského ako aj duchovných neďalekých obcí: jereja Jána Kosťa a jereja Petra Soroku.

Po 15 rokoch od tejto, pre túto maličkú obec, významnej udalosti sa v sobotu 21. septembra 2019 zišlo niekoľko desiatok veriacich, aby utreňou a svätou Liturgiou opäť oslávili svoj chrámový sviatok a zároveň pospomínali aj na tých, ktorí pre tento chrám a Pravoslávie v Parihuzovicach veľa urobili a dnes už nie sú medzi nami. V kázni sa prítomným prihovoril prot. Marián Kovaľ a porozprával veriacim o tomto krásnom sviatku. Slávnosť vyvrcholila obchôdzkou okolo chrámu, po ktorej miestny duchovný správca prot. Peter Soroka úprimne poďakoval všetkým prítomným za ich účasť, lebo ako povedal, „na takých malých obciach sa účasť v chráme každého jedného človeka počíta a má veľký význam“.