ZRUŠENIE BOHOSLUŽIEB KONANÝCH ZA ÚČASTI ŠIRŠEJ VEREJNOSTI OSTÁVA V PLATNOSTI

Dôstojní otcovia kňazi a diakoni, bratia a sestry v Christovi!
          S ohľadom na Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR z 9. marca 2020 a Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR účinné od 16. marca 2020 Vám oznamujeme, že zrušenie bohoslužieb konaných za účasti širšej verejnosti ako i všetky opatrenia uvedené vo vyhlásení z 11. marca 2020 (https://orthodox.sk/oznamenie-o-zruseni-bohosluzieb-konanych-za-ucasti-sirsej-verejnosti/) ostávajú v platnosti až do odvolania. Všetkých pravoslávnych duchovných i veriacich na Slovensku prosíme, aby vo svojich modlitbách pamätali na postihnutých ochorením COVID-19 po celom svete a tohtoročný pôst sv. Štyridsiatnice prinášali Bohu s prosbou o zastavenie koronavírusovej epidémie.
† Rastislav
arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska
† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický