Výsledky výtvarnej súťaže „Svätí sú našimi vzormi“

V šk. roku 2017/18 vyhlásil Odbor školstva a katechizácie pri Úrade metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku výtvarnú súťaž pre žiakov základných a stredných škôl pravoslávneho vierovyznania na tému „Svätí sú našimi vzormi“.

Úlohou bolo zobraziť udalosť zo života obľúbeného svätého (svätej). Cieľom súťaže bolo nielen oboznámiť sa so životmi svätých Pravoslávnej cirkvi, ale predovšetkým vyvolať v deťoch túžbu po svätom živote. Milo nás prekvapil široký výber svätých, spomenieme aspoň niektorých: sv. Serafim Sarovský, sv. Nikolaj, sv. Sergej Radonežský, sv. Rastislav, sv. Cyril a Metod, sv. apoštoli Peter a Pavol, sv. Xénia Peterburgská, sv. Mária Egyptská, sv. Anna, sv. Natália, sv. Sofia, ale nechýbali ani také mená ako sv. Alexij Tóth, sv. Justín Popovič, sv. Nikolaj Velimirovič, sv. Ján Milostivý, sv. Arsenij, sv. Nestor Letopisec, sv. Teodor či cárska rodina.

Do tejto súťaže sa zapojili žiaci z Gaboltova, Hontianskych Moraviec, Jarabiny, Košíc, Lukova, Malcova, Medzilaboriec, Popradu, Sniny, Stakčína, Strážskeho, Svidníka, Uliča  a Vrbového.

Z celkového počtu 139 zaslaných výtvarných prác bolo ocenených 44:

Základné školy:

 1. ročník

Adam Harabin (Košice), Nela Harkotová (Snina), Amália Jánošová (Košice), Gabriela Kovalčíková (Jarabina), Emma Mačíková (Jarabina), Michal Spišák (Košice)

 1. ročník

Daniela Bandyová (Jarabina), Sára Cudnáková (Snina), Teodor Ivan (Košice), Dáša Karoľová (Snina)

 1. ročník

Filip Andrejko (Snina), Jakub Balberčák (Medzilaborce), Ema Čornaničová (Snina), Alex Sičák (Snina)

 1. ročník

Nina Čornaničová (Snina), Bibiána Gonkovská (Jarabina), Nella Hricková (Snina), Sára Ivanová (Košice), Konštantín Mornár (Poprad), Tamara Šiškanová (Snina)

 1. ročník

Alexandra Blašková (Snina), Paraskeva Bobaková (Hontianske Moravce), Zoja Mornárová (Poprad), Justín Soroka (Snina)

 1. ročník

Nikola Kahancová (Medzilaborce), Sofia Mornárová (Poprad), Mária Ondrejková (Vrbové), Martin Potičný (Jarabina), Dominika Rosičová (Stakčín), Petra Želizňáková (Medzilaborce)

 1. ročník

Juraj Bilčak (Malcov), Alexej Bobak (Hontianske Moravce), Alex Brumberger (Svidník), Tomáš Kaleja (Medzilaborce), Ivona Kolcunová (Snina), Nina Pirniková (Strážske), Anastásia Voitjuk (Hontianske Moravce)

 1. ročník

Natália Hrustičová (Ulič), Kevin Kaleja (Medzilaborce), Alexander Mornár (Poprad)

 1. ročník

Juliána Bilčaková (Malcov), Maxim Bobak (Hontianske Moravce), Martin Kaleja (Medzilaborce)

Stredné školy:

 1. ročník

neudelené

 1. ročník

Sergej Semanco (Lukov)

 

Oceneným autorom srdečne blahoželáme.

 

Mgr. Tatiana Kerekaničová, PhD.

tajomníčka Odboru pre školstvo a katechizáciu

ÚMRPC na Slovensku