Vladyka Juraj ocenený v Taliansku

S požehnaním blaženejšieho metropolitu Rastislava viedol v sobotu 18. mája 2019 arcibiskup Juraj sv. Liturgii v deň pamiatky prep. Nikolaja Gréka (+ zač. 11. storočia) v meste Guardiagrele v talianskom regióne Abruzzo. S vladykom Jurajom slúžil preosvietený Atanasie, biskup Bogdanie, vikár Rumunskej pravoslávnej eparchie pre Taliansko a viacerí rumunskí pravoslávni kňazi z okolitých cirkevných obcí za hojnej účasti pravoslávnych veriacich zo stredného Talianska. Po sv. Liturgii, slúženej v taliančine, rumunštine a gréčtine bol za účasti primátora mesta a ďalších predstaviteľov politického a kultúrneho života regiónu, posvätený a rozlomený slávsky koláč. Vladyka Juraj získal od Asociácie sv. Nikolaja Gréka cenu za rozvíjanie hodnôt pravoslávnej duchovnosti.