V srbskom monastieri Čelije posvätili chrám postavený podľa závetu prep. Justína (Popoviča)

Jubileá prepodobného otca Justína Čelijského (Popoviča), veľkého srbského svätca a bohoslova 20. storočia, 125 rokov od narodenia a 40 rokov od predstúpenia pred Hospodina, boli oslávené posvätením trojprestolného chrámu zasväteného sv. Sávovi, svätému mučeníkovi Justínovi Filozofovi a sv. Márii Egyptskej, ktorý bol postavený podľa závetu avvu Justína v monastieri Čelije, kde tento svätec prežil viac ako tri desaťročia v službe Bohu.

Obrad posviacky chrámu a svätú archijerejskú Liturgiu slúžili vysokopreosvietení a preosvietení archijereji: čiernohorsko-prímorskí Amfilochije, berlínsky a nemecký Mark (Ruská zahraničná cirkev), bačský Irinej, vranjský Pachomij, šumadijský Jovan, rašsko-prizrenský Teodosije, kruševský David, osečskopoľský a baraňský Cheruvím, mohačský Isychije, bývalý nišský Jovan, bývalý zahumsko-hercegovinský Atanasije a domáci episkop valjevský Milutin.

Spolu s archijerejmi slúžilo početné duchovenstvo a mníšstvo z viacerých srbských eparchií a špeciálnu krásu bohoslužbám dodal spev žiakov prizrenskej Bohoslovije sv. Cyrila a Metoda z Kosova a Metochie. V rámci slávnosti v Čelije, kde zároveň vyvrcholili oslavy 800. výročia autokefality Srbskej pravoslávnej cirkvi, bol odovzdaný novozriadený rád svätého otca Justína. Niektorým osobám bol odovzdaný aj rád sv. vladyku Nikolaja a archijerejské hramoty.

V predvečer slávnosti, na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky, pripravil valjevský episkop Milutin posedenie v eparchiálnej budove a večeru v budove úradu cirkevnej obce Pokrovského chrámu vo Valjeve pre zúčastnených archijerejov a ďalších významných hostí. Následne sa v monastieri Čelije slúžilo sviatočné bdenie pred touto významnou udalosťou nielen pre Valjevskú eparchiu, ale pre celú Srbskú pravoslávnu cirkev a Pravoslávie na svete. Otca Justína si totiž vysoko vážili všetky pravoslávne národy vrátane nás na Slovensku, keďže u nás spolu s bitoljským vladykom Josifom pomáhal organizovať Pravoslávie a navštívil viaceré naše mestá a dediny (Ladomirová, Ľutina, Prešov, Čertižné a ďalšie).

Na samotný deň posvätenia chrámu, kedy svätá Pravoslávna cirkev oslavuje rodičov Presvätej Bohorodičky sv. Joakima a Annu, sa v monastieri Čelije zišlo obrovské množstvo veriacich, aby v čele s archiejrejmi a duchovenstvom predniesli modlitbu na slávu Božiu a počesť prepodobného otca Justína.

– Táto slávnosť je radosť pre valjevskú eparchiu, rodnú eparchiu otca Justína – Vranjskú, našu miestnu Cirkev, ale aj všetkých, ktorí tvoria pravoslávny svet, lebo svätý bohonosný  otec Justín bol velikán nielen srbského národa, duchovník a teológ Srbskej cirkvi, ale aj svetlo všepravoslávneho kresťanského sveta, – povedal v kázni na sv. Liturgii báčsky episkop Irinej, jeden z výrazných súčasných teológov a archijerejov, ktorí duchovne vyrástli popri avvovi Justínovi.

Avva Justín, apoštol svojho času

– Ak v našom národe alebo v našom čase mimo našich hraníc a Cirkvi existoval človek, ktorý po celý svoj život pozorne počúval Christovo volanie a odovzdal sa Mu celým svojím bytím, bol ním určite svätý avva Justín Čelijský a Vranjský – výhonok rodiny, ktorá sedem pokolení späť dávala kňazov. Vyrastal v dome modlitby a blízkosti monastiera sv. Prochora Pčinského. Popri štúdiu v Belehrade a zahraničí bol hlavným prameňom jeho duchovného bytia blahodať Božia, – zdôraznil báčsky episkop Irinej.

– Všetci, ktorí mali možnosť a aj ja nehodný som bol toho dôstojný, spomínajú ako slúžil Bohu. Nie v tomto chráme, ktorý si tak želal, tak po ňom prahol a zanechal ho ako svoj testament svojim duchovným potomkom a svojmu monastieru Čelije. Pamätáme, s akými slzami a modlitebnými vzdychmi slúžil, s akou dušou, ktorá horí pred Hospodinom ako nezhasiteľné svetlo. Rovnako tak si všetci spomíname na jeho besedy, homílie, jeho liturgické kázne. Kázal v skromnom čelijskom svätoarchanjelskom chráme, najčastejšie pred relatívne malým počtom mníšok a len pred niekoľkými ľuďmi z neďalekých obcí, tak nadšene, pravdivo, ale fascinujúco pre duše poslucháčov. Keby kázal v chráme sv. Sofie v Carihrade, Isaakijevskom sobore v Petrohrade alebo chráme Christa Spasiteľa v Moskve, nehovoril by inak. Starec Justín vedel svedčiť lásku, spravodlivosť a pravdu Christovu. Bola to jeho večná úloha, – podelil sa o svoje spomienky na duchovného otca vladyka Irinej.

– V osobe avvu Justína sa realizuje to, čo on hovoril o sv. Jánovi Predchodcovi Hospodinovom a ďalších svätcoch a to, že sú v nich spojené dary Svätého Ducha a všetky druhy podvihov, ktoré sa spájajú v podvihu viery a lásky voči Hospodinovi Christovi, podľa Svätej Trojice, ale aj podľa stvorenia Božieho a blížnych. Bol nositeľom Božej blahodate, ale aj všetkých podôb podvižníctva. Avva Justín bol apoštolom svojich čias, chodiace živé Evanjelium, ten, ktorý o ňom svedčí celým svojím bytím a šíri ho po svete. Ak ide o nebojácne vyznanie viery, on je tu. Ak ide o utrpenie za Christovu vieru, on je opäť tu. Ako najviac je na svete známy ako bohoslovec, veľký otec a učiteľ Cirkvi našich čias. On je živý príklad podvižníka, ktorý teologizuje a teológa, ktorý je podvižník. Tak ako slová otca Justína nadchýnali hľadajúcich Boha počas jeho života, tak dnes činia jeho knihy a ešte viac jeho sväté mošči (ostatky), – povedal vladyka Irinej.

Na konci sv. Liturgie pozdravil celé spoločenstvo čiernohorsko-prímorský metropolita Amfilochije, jeden z avvových duchovných synov. Následne bol prečítaný pozdravný list srbského patriarchu Irineja, ktorý sa na tomto liturgickom spoločenstve nemohol zúčastniť.

Domáci slávnosti, valjevský episkop Milutin, sa poďakoval patriarchovi Irinejovi za pozdravný list ako aj všetkým zúčastneným, medzi ktorými boli okrem spomínaných archijerejov aj predstavitelia štátu, samosprávy, armády aj prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v Srbsku Alexej Žukov.

– Tento deň sme dlho očakávali a veľa znamená nielen pre našu valjevskú eparchiu, lebo otec Justín je celosvetový svätec. Všetko, čo tu bolo urobené a postavené patrí celému svetu. On sa dnes pozerá z nebeského sveta nielen na tu zhromaždených, ale na všetkých Srbov. Je na nás, aby sme pred ním uspeli v skúške. Raduje sa jeho duša, ktorá na nás hľadí a žehná nás tak, ako to činil keď bol na Zemi – plný pokory, plný radosti a plný ohňa za vieru a Christovu spravodlivosť. Raduje sa aj moja duša, že som mohol ako tunajší archijerej privítať všetkých archijerejov, duchovných a mníšstvo ako aj všetkých vás, bratia a sestry. Túto radosť chcem podeliť so všetkými vami, – povedal vladyka Milutin.

Vyznamenania a hramoty pre dobrodincov

V apríli 2019 vypočula sv. archijerejska synoda Srbskej pravoslávnej cirkvi prosbu valjevského episkopa Milutina, aby mohla Valjevská eparchia vyznamenanie svätého otca Justína. Jeho prvá kópia bola udelená srbskému patriarchovi Irinejovi. Vyznamenanie dostali aj duchovné deti otca Justína: metropolita Amfilochije, archiepiskop Mark, vladyka Irinej a Atanasije, ako aj igumenija Gligerija so sestrinstvom monastiera Čelije. Toto vyznamenanie bolo in memoriam udelené aj projektantovi závetného chrámu prof. Dr. Predragovi Rističovi.

Na slávnostnom pohostení spomínal na dní strávené s prep. Justínom aj berlinský archiepiskop Mark. Do monastiera Čelije prichádzal v čase, kedy bolo málo odvážnych, aby taktiež robili. Na každom kroku sa stretával s policajtmi, ktorí sa ho pýtali na dôvody príchodu. – Iba malá časť národa si uvedomovala akého veľkého človeka mala vo svojej blízkosti. Vďaka Bohu sa možnosti v spoločnosti zmenili a dnes do Čelije mnohí prichádzajú, aby sa poklonili otcovi Justínovi, – povedal vladyka Mark s vďakou domácim, patriarchovi a bratom episkopom.

Igumenia monastiera Čelije podarovala episkopom ikony prepodobného otca Justína, ktoré vyrobila čelijská ikonopisecká dielňa. Celú slávnostnú atmosféru spríjemnili duchovnými a národnými piesňami prizrenskí bohoslovci.

Zdroj: www.spc.rs

Foto: diakon Dragan Tanasijevič