Tretia nedeľa Veľkého pôstu – Krestopoklonná

Tretia nedeľa – Krestopoklonná

– Nech nehorlí tvoje srdce proti hriešnikom,

ale vždy radšej za bázeň pred Hospodinom… (Prísl. 23, 17)

V túto tretiu nedeľu Veľkého pôstu rozprestri svoje srdce, aby z neho vyšla každá závisť. Vieš, ako premúdry Pavel hovorí Korintským: „otvorene sme k vám hovorili svojimi ústami a naše srdce sa rozšírilo pre vás“. (2Kor 6, 11) Tam, kde je závisť, ústa sa stiahnu a nehovoria k blížnemu, a srdce sa stiahne, je v kŕči a zmenšuje sa.

Pouvažuj, o koľko tisícov zločinov menej by bolo v tvojej vlasti, keby zmizla nenávisť človeka k človeku? A o koľko menej zvady, súdenia а intríg? A o koľko menej povstaní, vojen, prelievania krvi а demolácií vo svete – keby len nebolo závisti!

Pozor, aby si sa nenechal oklamať. Závisť nechodí pod svojim skutočným menom. Ani jedna poškvrna a ani jedna vášeň nechodí pod svojim skutočným menom: smilstvo pod menom lásky, lakomstvo pod menom sebazáchovy, hazardné hry pod menom zábavy, opilstvo a popíjanie pod menom lásky k spoločnosti a závisť pod menom spravodlivosti a rovnoprávnosti. A samotná závisť sa predstavuje ako vzbura proti nespravodlivosti a nerovnoprávnosti. Ó, syn môj, dávaj pozor, aby si sa nenechal oklamať. Každý zločinec klopúc na dvere volá: ja som tvoj dobrodinec a priateľ! Chráň sa, aby ťa jeho hlas neoklamal a neotváraj svoje dvere. Nech bude pre teba táto tretia nedeľa Veľkého pôstu šťastnou. Nech ti blahý Boh pomôže, aby sa tvoje srdce úplne vyprázdnilo od závisti. Aby si vyliečený od zloby a nezlobný ako baránok, pristúpil v túto nedeľu a poklonil sa Čestnému Krížu, na ktorom bol za teba ukrižovaný Baránok Boží.