Sviatok Sritenija Hospodinovho v Prešove (fotoreportáž)

Autor fotografií: Antonín Žižka