Svetlý utorok vo Svetliciach

Vo Svetlý utorok 30. apríla 2019 sa znova radostne rozozvučali zvony v chráme Pokrova Presvätej Bohorodičky v obci Svetlice. Veriaci z Výravy a Svetlíc spolu s duchovným správcom mitr. prot. Mgr. Jánom Novákom privítali pútnikov z obcí Inovce a Beňatina v sprievode duchovného otca prot. Mgr. Pavla Nováka s rodinou. Pútnici s radostným spevom „Christos voskrese“ a piesňami paschálnej utrene vstúpili do chrámu, kde spoločne s duchovnými a miestnymi veriacimi spoločne slúžili slávnostnú svätú Liturgiu. V kázni sa o. Pavol Novák prítomným prihovoril slovami: „Voskresší náš Spasiteľ Iisus Christos, ktorý prijal kríž, tmavý hrob a na tretí deň vstal z mŕtvych, sa obetoval kvôli nám…Dnes sme v slovách Svätého Písma počuli, ako sa zahalený Christos zjavil dvom pútnikom na ceste do Emauz…Tak i my dnes obetujeme samých seba i túto púť, aby sme vyjadrili, že sme kresťania a prinášame do tohto chrámu so sebou veľkú blahodať – blahodatný oheň, ktorý každoročne zosiela Hospodin z vysokého neba na sviatok východnej paschálie. Blahodatný oheň nie je len symbolom tepla, lásky a nádeje, ale je i Svetlom, ktoré nám ukazuje púť, po ktorej dnes kráčame… Prišli sme do tohto chrámu, ktorý je pod Pokrovom Bohorodičky, aby sme ju poprosili o to, čo je pre nás ľudí v tomto živote najdôležitejšie: lásku, zdravie a Božie požehnanie,“ dodal o. Pavol.

Ku koncu sv. Liturgie sa o. Ján Novák s dojatím poďakoval Hospodu Bohu a všetkým, ktorí v tento paschálny čas prišli do tohto chrámu. Vo svojom príhovore spomenul, že si práve pripomíname už takmer 100 rokov od výstavby tohto chrámu a 145 rokov od narodenia prot. Vasilija Ptaščuka – bývalého duchovného správcu, ktorý obetoval mnoho úsilia pre záchranu a pomoc blížnym a je pochovaný pri tomto chráme. Po mnoholitiji nasledovalo pomazanie požehnaným olejom, podávanie antidoru a konal sa sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.

O. Pavol vyjadril nádej, že keď sa tak ako dnes nájdu ľudia, ktorí budú do tohto chrámu   s láskou a vierou prichádzať, tento chrám nikdy nebude opustený, pretože sa nachádza pod Pokrovom Bohorodičky. Po pohostení pri budove fary sa miestni veriaci naplnení paschálnou duchovnou radosťou rozišli do svojich domovov. Pútnici z Inoviec a Beňatiny pokračovali ďalej vo svojej púti návštevou krypty Osadné a dreveného chrámu v Snine. Svoju paschálnu púť zavŕšili spoločným Agapé na fare v Inovciach u svojho duchovného otca Pavla s rodinou.

-ek-