Svätý prorok Eliáš (20.7./2.8.)

Sv. prorok Eliáš (Ilija). Bohovidec, divotvorca, horlivec za Božiu vieru sv. Eliáš pochádzal z Áronovho pokolenia z mesta Tesvita, kvôli čomu aj bol nazvaný Tesviťanin. Keď sa Eliáš narodil, jeho otec Savach videl Božích anjelov okolo dieťaťa ako dieťa zavíjajú do ohňa a dávajú mu jesť plameň. To bolo predzvesťou Eliášovho plamenného charakteru a jemu Bohom danej ohnivej moci. Celú svoju mladosť strávil v rozjímaní o Bohu a modlitbe, často sa uťahujúc do púšte, aby v tichosti rozmýšľal a modlil sa. V tom čase bolo židovské kráľovstvo rozdelené na dve nerovnaké časti: Judské kráľovstvo pozostávalo len z dvoch kmeňov, Júdovho a Benjamínovho, s hlavným mestom v Jeruzaleme; a Izraelské kráľovstvo pozostávalo z ostatných 10 kmeňov so sídlom v Samárii. Prvému kráľovstvu vládli potomkovia Šalamúna a druhému potomkovia Jeroboáma, Šalamúnovho sluhu. Najväčší spor mal prorok Eliáš s izraelským kráľom Achabom a jeho zlou manželkou Jezabel. Tí sa totiž klaňali modlám a odvracali ľud od služby jedinému živému Bohu. Okrem toho ešte aj Jezabel, ako Sýrčanka, nahovorila svojho muža, aby postavil chrám sýrskemu bohovi Baálovi a určili mnohých kňazov na službu tomuto lživému bohu. Veľkými zázrakmi Eliáš preukázal Božiu moc a vládu: zatvoril nebo, takže nepršalo tri roky a šesť mesiacov; spustil z neba oheň a zapálil svojmu Bohu obeť, pokiaľ Baálovi žreci to urobiť nedokázali; svojou modlitbou spustil dážď z neba; zázračne rozmnožil múku a olej v dome vdovy v Sarepte a vzkriesil jej mŕtveho syna; predpovedal Achabovi, že budú psy lízať jeho krv a Jezabel, že ju psy zožerú, čo sa aj udialo; a učinil ešte mnohé ďalšie zázraky a predpovedal udalosti. Na Chorébe sa rozprával s Bohom a počul Boží hlas v tichom svetlom vánku. Pred smrťou zobral Elizea a určil ho za svojho nasledovníka v prorockom povolaní; svojím plášťom rozdelil vodu v Jordáne a nakoniec bol vzatý na nebo v ohnivom koči s ohnivými koňmi. Na Tábore sa spolu s Mojžišom zjavil Hospodinovi nášmu Isusovi Christovi. Pred koncom sveta sa Eliáš znova zjaví, aby  porazil antichristovu moc (Zj 11).

Zázrak sv. proroka Eliáša:

V gréckom Synaxári je opísaný nasledujúci zázrak sv. proroka Eliáša: „Nejaký Paisij, igumen monastiera sv. pror. Eliáša v Jeruzaleme, prišiel do Carihradu a z Carihradu odišiel do Belehradu v čase, keď sa tam práve nachádzal patriarcha Paisij. V tom čase žil v Belehrade jeden pravoslávny kresťan, ktorý mal za manželku latiníčku (rímskokatolíčku – pozn. prekl.). Na sviatok pror. Eliáša chcela žena zamiesiť na chlieb a muž jej povedal: „Dnes je sviatok proroka Eliáša, netreba pracovať.“ Ale žena mu odpovedala, že ten sviatok bol pred 10 dňami (podľa gregoriánského kalendára). A tak sa medzi nimi strhla hádka. Tvrdohlavá žena zamiesila cesto a hľa, zázrak! Cesto sa pod jej rukami zmenilo na kameň. K tomuto zázraku sa zišli susedia a každý si zobral kúsok toho kameňa. Aj Paisij sa tu pritrafil, takže si aj on zobral časť z toho kameňa ako svedectvo Božieho zázraku a odniesol ho so sebou do Jeruzalema. Ten kamienok Paisij zavesil pred ikonu sv. Eliáša vo svojom monastieri. (Synaxár sa odvoláva na Dositejovu XII. knihu, hlava II, paragraf 2, strana 1192.)

Ohnivý človeče, prorok Eliáš,

čo aj na Zemi žiaru nebeskú máš.

Ty modlitbou svojou Hospodinovi slúžiš,
ňou zatváraš nebo, z neba oheň zhodíš. 
Všetko za pomoci mocnej Božej ruky, 
kvôli vlažnej viere posielaš na ľudí muky. 
Ty`s horlil silno za Boha Živého – 
a Cirkev ťa slávi jak svätca veľkého. 
Kráľ Achab ťa nevyľakal, nebál si sa ženy, 
veď komu Hospoď v duši vládne, ten je vždy blažený.

Nestrachoval si sa o pitie, ani či naješ sa do sýtosti,

celý si sa oddal Božej starostlivosti. 
Nebál si sa nikoho, no hriešnici sa teba báli, 
ako biedne myši pred levom, taký rešpekt mali. 
Ty si silno horlil za Boha Živého – 
preto ťa Cirkev slávi, jak proroka veľkého. 

Preslávil ťa Hospodin ako málokoho,

lebo aj ty`s preslávil Hospoda Živého: 
Oheň Boh ti poslal, by obeť sa zapálila; 
silu takú ti dal, čo mŕtvych vzkriesila. 
Tvoje skutky mocné, svet celý zadivili, 
pravdivé proroctvá tvoje sa všetky naplnili.

Ty si dušou aj telom bol živý celý,

preto ťa brány smrti ani neuzreli.

Prorok ohnivý – duchom a aj telom. 
Sláva! Voláme k tebe s dušou veselou.