Strastný týždeň (22.-27.4.2019)

– Miluj Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom. (Mt 22, 37)

Tento týždeň nasleduj stopám trpiaceho Hospodina Christa a buď neustále na Jeho strane oproti Jeho sudcom a mučiteľom. A miluj Ho celým svojím srdcom.

Duchovne sa prenes do tých dní a udalostí, bozkávaj jeho oblečenie a nevzďaľuj od Neho svoje srdce. Keď začuješ, že Jeho prenasledovatelia zašepcú: je vinný, ty im zakrič do uší: má pravdu! Miluj Toho, kto teba miluje celým svojím srdcom!

Keď Ho Židia fackujú, ty vystri svoju ruku na obranu i prijmi facku namiesto Neho. Keď Ho opľúvajú, ty povedz: Pľuvači, čo budete pľuť jeden druhému do tváre, keď si na ňom miniete všetky svoje sliny, celý svoj obsah?

Keď sa Pilát pýtal mlčiaceho Hospodina: čo je pravda, ty vyznaj a povedz: Hľa On je živá a vtelená Božia Pravda. Keď Ho rímski vojaci šibú, ty stoj vedľa neho a povedz zverom: Synovia vlčice, veční nositelia smrti, nešibajte Životosného Božieho Baránka, ktorý núka život vášmu kráľovstvu smrti. Choď za ním ulicou bolesti a pridržiavaj Jeho Kríž spolu so Simonom Kirenejským; a spolu s blaženou Veronikou utieraj Jeho tvár od prachu a krvi; a spolu s myronosicami plač a prines mu pohár chladnej vody na Jeho vysušené ústa a ochlaď mu rozpálené čelo. Oddaj Mu celé svoje srdce a bozkaj Ho celým svojím srdcom v čase Jeho poníženia.

Sv. Nikolaj Velimirovič