Slávnosti v Košiciach a posvätenie základného kameňa monastiera v Beňatine

Pri príležitosti osláv 1400. výročia od zosnutia sv. Jána Milostivého sa v katedrálnom chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky v Košiciach zasvätenému aj jeho menu konala v nedeľu 10. novembra 2019 sv. archijerejská Liturgia. Okrem domáceho Vysokopresvieteného michalovsko-košického vladyku Juraja ju slúžil aj zahraniční vladykovia: Vysokopresvietený čiernohorsko-prímorský metropolita Amfilochije zo Srbskej pravoslávnej cirkvi a Vysokopreosvietený borispoľský a brovarský metropolita Antonij z Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi s požehnaním jeho metropolitu Onufrija. Spolu s vladykami slúžili aj viacerí duchovní a diakoni za účasti veľkého počtu veriacich z východného Slovenska.

V ten istý deň večer archijereji navštívili miesto, na ktorom, ak Boh dá, bude vybudovaný Monastier zasvätený sv. Vasilijovi Ostrožskému.

Bol posvätený aj jeho základný kameň chrámu tohto ostrošského divotvorcu.

Metropolita Amfilochije sa v príhovore obrátil k prítomným so slovami, že tento Monastier bude predstavovať karpatský Ostrog. Okrem toho povedal, že posvätením základného kameňa sv. Vasilijovi Ostrožskému sa on akoby vracal do svojej domoviny, lebo jeho predkovia a predkovia všetkých Srbov pochádzali práve z Karpatskej oblasti.

Metropolita Antonij prisľúbil, že spolu bratmi Kyjevopečerskej lavry sa budú modliť k prepodobným Antonijovi a Teodosijovi Pečerským, aby tu tento monastier čo najskôr vyrástol a verí, že ho vladyka Juraj pozve aj na posviacku jeho chrámu, totiž ako poznamenal: „Kresťanstvo je soľou zeme a mníšstvo je soľou kresťanstva“.

Na druhý deň večer, 11. novembra 2019, už metropolita Amfilochije slúžil večerňu s litijou doma v Cetinskom monastieri. Po bohoslužbe v príhovore spomínal na pobyt na Slovensku, z ktorého sa práve vrátil. Prítomným porozprával o posvätení základného kameňa monastiera sv. Vasilija Ostrožského v Karpatoch. „Bude v poradí už 18. replika lovčenskej kaplnky (z Čiernej Hory) a nie je to náhoda, že sa to deje práve v Karpatoch, odkiaľ prišli naši predkovia, Njegošovi predkovia. Som presvedčený, že sa možno pri príležitosti 170 rokov od rukopoloženia vladyku Rada obnoví aj kaplnka svätého Petra Cetinského na Lovčenu“, vyjadril želanie vladyka metropolita.