Šiesty týždeň Veľkého pôstu

– Blažení čistí srdcom, lebo oni uvidia Boha. (Mt  5, 8)

V tomto šiestom týždni Veľkého pôstu, keď začuješ Evanjelium o vzkriesení Lazara z mŕtvych, pozbieraj a usporiadaj svoje myšlienky, aby si mal čisté srdce, ktoré vidí Boha. Vyskúšaj čistotu svojho srdca pri tomto zázraku vzkriesenia štvordňovej mŕtvoly. Nečisté srdce v tejto udalosti neuvidí Boha ani Boží zázrak, ale bude vykrikovať svoju teóriu o hypnóze, sugescii a ďalších čaroch, ktoré nadobudli ich vedeckú podstatu. A ty, keď tu nebudeš vidieť Boha v podobe Vzkriesiteľa Christa a Boží zázrak vo vzkriesení Lazara, to znamená, že máš ešte nečisté srdce.

Ale v žiadnom prípade nezúfaj. Keď si úprimne želáš mať čisté srdce – Boh je Darodarca všetkého dobra – dá ti ho. Nepochybuj – Boh ti dá čisté srdce a tvojej radosti nebude miery ani konca.

Vtedy sa v tebe udeje ten prekrásny vnútorný zázrak, ktorý apoštol opisuje u prvých a skutočných kresťanov takto: „Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo!“, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Isusa Christa“. (2Kor 4, 6) Budeš sa radovať a tvoja radosť nebude mať mieru ani koniec. Lebo táto svetlosť božského ducha vo tvojom srdci osvetlí všetko v tebe aj okolo teba; brilantne osvetlí dokonca aj smrť a hrob, takže neuvidíš smrť ani hrob, ale len živého Boha, svojho Otca, večný život, nekonečný, víťazonosný, všemocný.

Sv. Nikolaj Velimirovič