Rumunská pravoslávna cirkev oslavuje 135. výročie autokefálie

   V sobotu 25. apríla 2020 Rumunská pravoslávna cirkev oslávila 135. výročie svojej autokefálie, ktorú dostala od Konštantínopolského patriarchátu v roku 1885. Rumunská pravoslávna cirkev vyhlásila svoju autokefáliu už v roku 1865, ale Konštantínopolský patriarchát to hneď neuznal. Po získaní nezávislosti krajiny v roku 1877 a jej vyhlásení za kráľovstvo v roku 1881 sa zintenzívnili pokusy o uznanie autokefálie cirkvi.
   23. novembra 1882 Posvätná synoda pravoslávnej cirkvi kráľovstva Rumunska vydala Synodálne vyhlásenie, podpísané všetkými rumunskými biskupmi, v ktorom boli zdôraznené potreby samostatnosti Rumunskej pravoslávnej cirkvi. 25. apríla roku 1885 Bukurešť získala Tomos o autokefálii, podpísaný konštantínopolským patriarchom Joachimom IV. (1884 – 1886).
   Rumunská pravoslávna cirkev si zároveň v roku 2020 pripomína aj 95. výročie povýšenia na úroveň patriarchátu, ku ktorému došlo v roku 1925.
Zdroj: https://basilica.ro/en/romanian-orthodox-church-marks-135th-anniversary-of-autocephaly/