Púť z Klokočova do Nižnej Rybnice

Dňa 18. 8. 2018 sme sa už po tretíkrát vydali sa pešiu púť z Klokočova do Nižnej Rybnice. Pred dvomi rokmi vznikla myšlienka spojiť tieto dve obce, historický Klokočov, kde pred 348 rokmi zaplakala Matka Božia nad ľudom Zemplína, a duchovný pravoslávny ,,Nový Klokočov“ – pútnicky chrám v Nižnej Rybnici, peším putovaním. Náš vladyka Juraj nielenže požehnal túto myšlienku, ale podporuje nás aj svojou pravidelnou prítomnosťou na našej púti. Tohto roku nás bolo 23 odhodlaných pútnikov.

Náš pochod sme začali prosbou k všemohúcemu Bohu a Matke Božej, aby nám požehnali naše úsilie a túžbu dôjsť do cieľa. Bohu známy dobrodinec dal zhotoviť pre všetkých ikonky Bohorodičky a  vlastnoručne vyrobil pútnický kríž. Nech Boh požehnáva jeho rodinu.

Počas putovania sme sa snažili sústrediť naše myšlienky na prosbu k Matke Božej o požehnanie našich blízkych, našej eparchie, našej celej miestnej Cirkvi. Veríme, že obeta bola prijatá. Krátkymi zastávkami sme si uctili symboly našej spásy, kríže pri ceste. Po 20 km a 5 hodinovom putovaní sme dorazili do nášho cieľa. O. Dušan (Nikodím) Tomko nás všetkých srdečne privítal a vyjadril radosť z našej požehnanej cesty. Naše kroky smerovali, samozrejme, do chrámu k divotvornej Klokočovskej ikone Bohorodičky. Počas modlitby sme okúsili skutočnú radosť. Prítomnosť  Ochrankyne Zemplína a vedomie, že sme to zvládli, sa nedá opísať. Každý, kto sa chce presvedčiť, odporúčame budúci rok.

Za všetko patrí vďaka Bohu.

Fotogaléria: http://www.pravoslavieke.eu/nas-chram/put-z-klokocova-do-niznej-rybnice-2018/

Zdroj: pravoslavieke.eu