9./22. október 2020

Juliánsky kalendár

Aп. Іакова Алфеева. Прав. Авраама праотца и Лота.
Преп. Андроника и жены его Аѳанасіи.
Фил (244) 3, 1-8. Лк (31) 7, 17-30.

Novojuliánsky kalendár

Sv. ravonoap. Averkija, ep. Ierapоľskaho. Sv. 7-mi оtrоkоv Efesskich. Ikony Božijej Materi Kazanskija.

Fil (244) 3, 1-8. Lk (31) 7, 17-30.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštol Jakub. Syn Alfejov a jeden z dvanástich veľkých apoštolov. Vlastný brat apoštola a evanjelistu Matúša. Skutočný svedok slov a zázrakov Hospodina a Spasiteľa nášho Isusa Christa, svedok Jeho utrpenia, zmŕtvychvstania a vznesenia sa. Po zostúpení Svätého Ducha na Päťdesiatnicu bolo údelom apoštola Jakuba, aby zvestoval Christovo Evanjelium v Eleuteropolise a okolitých miestach, potom aj v Egypte, kde za svojho Spasiteľa aj strádal. S veľkou mocou v slovách aj skutkoch prinášal sv. Jakub spásonosnú blahú zvesť o vtelenom Bohu Slove, likvidujúc modloslužbu, vyháňajúc démonov z ľudí, uzdravujúc každý neduh a každú chorobu menom Hospodina Isusa Christa. Jeho práca a jeho horlivosť boli korunované veľkým úspechom. Mnohí pohania uverili v Hospodina Christa, založili a utvrdili sa chrámy, boli ustanovení episkopi a duchovní. Strádal v Egypte v meste Ostracin keď ho pohania ukrižovali. A tak sa tento veľký a významný Christov apoštol presídlil do nebeského kráľovstva, aby nesmrteľne kraľoval s Kráľom slávy.