9./22. december 2020

Juliánsky kalendár

Зачатіе св. Анны, ​егда​ зачатъ Пресвятую Богородицу.
Утр. ев. 5 Лк (113) 24, 12-35. Еф (233) 6, 10-17. Лк (71) 13, 10-17. Гал (210) 4, 22-31. Лк (36) 8, 16-21.

Novojuliánsky kalendár

Vmč. Anastasii Uzorišiteľnicy.
Žid (310) 4, 1-13. Lk (106) 21, 12-19.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Počatie sv. Anny. Spravodliví Joakim a Anna boli bezdetní celých 50 rokov svojho manželského života. V starobe sa zjavil každému z nich osobitne archanjel Gabriel a povedal im, že ich modlitby boli Bohom vypočuté a že sa im narodí dcérka Mária. Vtedy svätá Anna počala od svojho muža a po 9 mesiacoch porodila dcéru, blahoslovenú Bohom aj všetkými ľudskými pokoleniami, Presvätú Devu Máriu Bohorodičku (Obšírnejšie pozri  9. september.).