8./21. december 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 29-я.

Пр. Патапія Египетскaго. Ап. Сосѳена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита и Кесаря. Мч. Анѳисы Римскія.
Евр (308) 3, 5-11, 17-19. Лк (102) 20, 27-44.

Novojuliánsky kalendár

29. sedmica po Pjatidesjatnici.

Mč. Iulianii. Sv. Petra Kijevskaho.
Jev (308) 3, 5-11, 17-19. Lk (102) 20, 27-44.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prepodobný Patapij. Narodený a vychovaný vo viere a bázni Božej blahovernými rodičmi v egyptskom meste Tiba. Skoro spoznal svet a opovrhol jeho márnosťou. Utiahol sa do egyptskej púšte, kde sa kvôli Božej láske oddal podvihu očisťovania svojho srdca od všetkých svetských želaní a myšlienok. Keď sa rozchýrila zvesť o jeho cnostiach, ľudia k nemu začali prichádzať a hľadať u neho pomoc pri svojich ťažkostiach. Bojac sa ľudskej slávy, ktorá zatemňuje ľudskú myseľ a oddeľuje človeka od Boha, Patapij ušiel z tejto púšte do Carihradu. Tento veľký svätec si totiž myslel, že sa pred ľuďmi lepšie ukryje v meste medzi ľuďmi ako v púšti. Neďaleko Vlachernského chrámu v Carihrade si postavil kolibu a tu, zatvorený a neznámy, pokračoval vo svojom prerušenom pustovníckom podvihu. Ale svetlo sa nedá ukryť. Nejaký chlapec, slepý od narodenia, vedený Božou prozreteľnosťou, prišiel k svätému Patapijovi a poprosil ho o modlitbu k Bohu, aby začal vidieť Božie stvorenstvo a ešte viac oslávil Boha. Patapij sa zľutoval nad trpiacim, pomodlil sa k Bohu a chlapec začal vidieť. Tento zázrak Božieho služobníka odhalil celému hlavnému mestu a ľudia sa k nemu nahrnuli s prosbou o liek, útechu alebo poučenie. Jedného významného človeka Patapij uzdravil z vodnatieľky tak, že ho prežehnal krížom a pomazal olejom. Jedného mládenca oslobodil od nečistého ducha, ktorý ho veľmi mučil a to tak, že urobil kríž vo vzduchu. A zlý duch vyšiel z Božieho stvorenia ako dym s veľkým krikom. Nejakú ženu, ktorá mala na hrudi ranu naplnenú červami, prežehnal a uzdravil. Svätý Patapij učinil aj mnohé ďalšie zázraky pomocou modlitby v mene Christovom a znamením kríža. Zosnul v hlbokej starobe a prešiel do nebeského kráľovstva v 7. storočí.