7./20. október 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Сергія и Вакха.
Фил (242) 2, 17-23. Лк (27) 6, 37-45.

Novojuliánsky kalendár

Vmč. Artemija. Prep. isp. Gavriila Urgebadze.
Fil (242) 2, 17-23. Lk (27) 6, 37-45.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Sergej a Vakch. Títo svätí a veľkí mučeníci a hrdinovia viery Christovej boli najprv poprednými veľmožmi na dvore cisára Maximiána. Samotný cisár si ich veľmi vážil kvôli ich chrabrosti, múdrosti a vernosti. Ale keď sa cisár dopočul, že títo dvaja jeho veľmoži sú kresťania, jeho láska k nim sa zmenila na hnev. A raz, keď bolo veľké prinášanie obetí modlám, cisár pozval Sergeja a Vakcha, aby priniesli obete spolu s ním, ale oni v tomto úplne odmietli cisárovi poslušnosť. Cisár celý bez seba od zlosti nariadil, aby z nich zobliekli vojenské oblečenie, prstene, vyznamenania a obliekli ich do ženských šiat; na krky im zavesili kovové obruče a tak ich vodili po uliciach Ríma na posmech všetkým. Potom ich cisár poslal do Ázie k svojmu zástupcovi Antiochovi na ďalšie vypočúvanie. Antioch sa do tejto funkcie dostal práve za pomoci Sergeja a Vakcha, ktorí ho vo svojom čase odporučili cisárovi. Keď im začal Antioch radiť, aby sa zriekli Christa a aby sa ochránili pred nečestným mučením a smrťou, svätci mu odpovedali: „Česť aj nečestnosť, život aj smrť – všetko je jedno tomu, kto hľadá nebeské kráľovstvo.“ Antioch uvrhol Sergeja do temnice a najprv nariadil, aby mučili Vakcha. Sluhovia sa striedali jeden po druhom bijúc svätého Vakcha, až kým celé jeho telo nerozgniavili. Z rozdrobeného a krvavého tela sv. Vakcha vyšla jeho svätá duša a na anjelských rukách odišla k Hospodinovi. Sv. Vakch strádal v meste Varvalis. Potom bol predvedený svätý Sergej. Obuli ho do kovových sandálov s naostrenými klincami a tak bol vyhnaný do mesta Rosaf v Sýrii, kde ho sťali mečom. Jeho duša odišla do raja, aby tam spoločne so svojim priateľom Vakchom prijal veniec nesmrteľnej slávy od Christa Kráľa a Hospodina svojho. Títo veľkí víťazi viery Christovej strádali okolo roku 303.