7./20. január 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 32-я. СОБОРЪ СВ. ІОАННА КРЕСТИТЕЛЯ.
Дѣян (42) 19, 1-8. Ин (3) 1, 29-34.

Novojuliánsky kalendár

32. sedmica po Pjatidesjatnici. Prep. Evtimija Velikaho. Sv. Evtimija, patr. Bоlgarskaho.

Jak (53) 2, 14-26. Mk (48) 10, 46-52.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Ján Krstiteľ. Keďže sa Jánova hlavná úloha v živote odohrala v deň Bohozjavenia, Cirkev oddávna zasvätila tento deň pamiatke. S týmto dňom je spojená ešte jedna udalosť s Predchodcovou rukou. Evanjelista Lukáš chcel preniesť Jánovo telo zo Sebastie, kde bol tento veľký prorok Herodesom sťatý, do rodného mesta proroka, do Antiochie. No podarilo sa mu získať a preniesť iba jednu Jánovu ruku, ktorá sa v Antiochii ochraňovala do 10. storočia. Potom bola prenesená do Carihradu, kde sa v čase Turkov stratila.
Svätého Jána oslavujeme niekoľkokrát v roku, avšak najväčšia úcta je mu vzdávaná práve 7. januára. Medzi evanjeliovými osobnosťami, ktoré obklopujú Spasiteľa, zaujíma osobnosť svätého Jána Krstiteľa veľmi výnimočné miesto. Kvôli spôsobu jeho príchodu na svet, životu vo svete, úlohe krstenia ľudí na pokánie, krsteniu Mesiáša a nakoniec kvôli jeho tragickému odchodu z tohto života. On bol taký morálne čistý, že ho mohli skutočne viac nazvať anjelom ako smrteľným človekom, ako ho aj Sväté Písmo nazýva. Od všetkých ostatných prorokov sa sv. Ján odlišuje najmä tým, že mal to šťastie svetu rukou ukázať na Toho, Ktorého predpovedal.
O Jánovej ruke sa hovorilo, že ju každý rok v deň jeho pamiatky archijerej vynášal pred národ. Niekedy bola ruka vystretá a niekedy zovretá. V prvom prípade to znamenalo úrodný a bohatý rok, a v druhom neúrodu a hlad.