7./20. apríl 2020

Juliánsky kalendár

СВѢТЛЫЙ ПОНЕДѢЛЬНИКЪ. Пр. Георгія, еп. Митиленскаго. Мч. Калліопія.

Дѣян (2) 1, 12-17, 21-26. Ин (2) 1, 18-28.

Novojuliánsky kalendár

SVITLYJ PONEDIĽNIK. Prep. Teodora Trichiny. Mč. Gavriila Bilostokskaho.

Dij (2) 1, 12-17, 21-26. Jn (2) 1, 18-28.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Georgij vyznávač. Kvôli veľkej cnosti, ktorú získal dlhým podvihom, bol tento Georgij vybraný a vymenovaný za metropolitu mitilenského. Duchovné stádo viedol svätec horlivo a múdro do svojej staroby. Keď však nastalo prenasledovanie za cisára Leva Arména, ktorý popieral sväté ikony, bol aj tento svätý starec cisárom pozvaný do Carihradu na snem episkopov, ktorý mal podľa cisárovho želania zakázať uctievanie ikon. Ale Georgij nielenže nesplnil vôľu zlého cisára, ale s ďalšími chrabrými episkopmi sa postavil na ochranu svätých ikon. Preto bol ponížený a cisárom poslaný do vyhnanstva v chersonských krajoch, kde v telesnej biede a rôznych ťažkostiach strávil zvyšok svojho pozemského života. Zomrel a presídlil sa do nesmrteľného života v roku 816. Bol divotvorcom počas života aj po smrti, kvôli svojej veľkej spravodlivosti a láske k Hospodinovi Isusovi.