6./19. máj 2020

Juliánsky kalendár

Св. прав. Іова Многострадальнaго. Пр. Іова Почаевскаго.
Дѣян (31) 12, 25 – 13, 12. Ин (33) 8, 51-59.

Novojuliánsky kalendár

Svmč. Patrikija, ep. Prusskaho. Prep. Kоrnilija Kоmeľskaho.
Dij (31) 12, 25 – 13, 12. Jn (33) 8, 51-59.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. spravodlivý a mnohotrpiaci Jób. Jób bol potomkom Ezaua, Abrahámovho vnuka a žil v Arábii asi 2000 rokov pred Christom. Jeho otec sa volal Zaret a matka Vosora a jeho celé meno bolo Jóbab. Bol to človek čestný a bohabojný a tiež veľmi bohatý. Ale v 79. roku jeho života na neho Boh cez satana dopustil ťažké pokušenia, ako je to všetko podrobne opísané v Jóbovej knihe. V jeden deň Jób stratil svoj obrovský majetok, svojich synov aj svoje dcéry. Potom ťažko ochorel a celé jeho telo pokryli rany od hlavy až po päty. Jób ležal na hnojisku za mestom a kusom črepu si zoškraboval hnis zo svojich rán. Jób proti Bohu nereptal, ale trpezlivo znášal všetky muky do konca. Preto mu Boh vrátil zdravie a bohatstvo mu dal ešte väčšie ako mal predtým. Znova sa mu narodilo sedem synov a tri dcéry, koľko mal predtým. Jób žil 248 rokov neustále oslavujúc a chváliac Boha. Jób sa považuje za vzor trpezlivého znášania každého utrpenia, ktoré na nás Boh posiela a predobrazom trpiaceho Hospodina Isusa.